Η ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να καινοτομεί βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας του ΣΕΒ για μια κοινωνία και οικονομία που ευημερεί. Στόχος του ΣΕΒ είναι να συμβάλει εποικοδομητικά ώστε να αξιοποιηθεί η θετική αναπτυξιακή δυναμική των τελευταίων χρόνων και να προβληθεί η Ελλάδα ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για επενδύσεις εντάσεως γνώσης και υψηλής τεχνολογίας. Άλλωστε, η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα που έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό ενισχύει την πεποίθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει περιθώρια ανάπτυξης και διεθνή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση ενός νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Ο τεχνολογικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει στην μετεξέλιξη του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας και να έχει ένα επιδραστικό χαρακτήρα, ώστε να μπολιάσει την υπόλοιπη οικονομία με καινοτομία και εξωστρέφεια. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Τεχνολογίας και Καινοτομίας έχουν επενδύσει στην Ελλάδα αναπτύσσοντας κέντρα καινοτομίας, data centers, κέντρα ικανοτήτων ή κέντρα έρευνας και ανάπτυξης. Τέτοιες επενδυτικές πρωτοβουλίες ενισχύουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, την ψηφιακή προσαρμοστικότητα, και την παραγωγικότητα στις χώρες υποδοχής, τονώνουν την εγχώρια καινοτομία, και βελτιώνουν τις δυνατότητες συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ ανέλαβε τη πρωτοβουλία να μελετήσει τη συγκυρία, τις συνθήκες αλλά και τις προοπτικές για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Για λογαριασμό του ΣΕΒ, η Accenture υλοποίησε τη μελέτη «Destination Greece: Attracting Digital & Innovation Investments» εξετάζοντας μεταξύ άλλων:

 • Τι κοιτούν οι επενδυτές για να επιλέξουν χώρα που θα επενδύσουν στην καινοτομία
 • Ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας σήμερα για τους επενδυτές
 • Σχέδιο δράσης για την προσέλκυση επενδύσεων στη καινοτομία.
X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ