Αξιοπρεπή Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη με περισσότερη Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές θέλουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ – 25 Ιανουαρίου 2018

Τον Σεπτέμβριο του 2015, στην επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες των 193 κρατών μελών του, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, συμφώνησαν στη Νέα Υόρκη στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Οι SDGs αποτελούν σήμερα μια παγκόσμια αναγνωρίσιμη και αποδεκτή πλατφόρμα δράσης και επικοινωνίας που στοχεύει, μέσω επίτευξης 169 υποστόχων (targets), στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του πλανήτη και στην οικονομική ευημερία.

Εφόσον υλοποιηθούν, αποτελούν απάντηση στα κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως για παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής, της ανεπάρκειας των φυσικών πόρων, της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, της  απώλειας βιοποικιλότητας ή της αδυναμίας πρόσβασης μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού σε τροφή, ενέργεια, υπηρεσίες υγείας, υγιεινής και μόρφωσης. Σε εθνικό επίπεδο συνδέονται με την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας να μεταβεί σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με έμφαση στην παραγωγή, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Η παρούσα παρέμβαση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η οικονομία ανακάμπτει και βρίσκεται σε αναζήτηση προσανατολισμού ώστε το μέρισμα της ανάπτυξης να μεταφραστεί σε περισσότερη ευημερία για τους πολλούς, καλύτερους θεσμούς με ταυτόχρονη αναβάθμιση της θέσης της χώρας μας στον διεθνή ανταγωνισμό. Σε αυτό ακριβώς το αίτημα απαντούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  καθώς  προηγείται μόνο της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Η πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες καταγράφει και το βαθμό στον οποίο θα πρέπει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας να ενσωματώσει τους SDGs και την ένταση της προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, με βάση τη μελέτη που ανέθεσε το Συμβούλιο στην  ΕΥ, θέτουν ως υψηλότερης προτεραιότητας τους SDG 8  «Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη» και SDG 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές», στους οποίους η χώρα εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλέον, επόμενος σταθμός είναι ο Ιούνιος του 2018 όπου θα παρουσιαστεί η Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης (Voluntary National Review) που αφορά στην υιοθέτηση των SDGs. Σύμφωνα και με τον ΟΗΕ, η επιτυχής επίτευξη των SDGs προϋποθέτει τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων (stakeholders). Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, θα συμμετέχει με τεκμηριωμένες απόψεις, σε κάθε πρόσκληση για ειλικρινή και δομημένο διάλογο από πλευράς της Πολιτείας, ώστε να διαμορφωθεί ένα Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Παρότι οι υπεύθυνες επιχειρήσεις, έχουν υιοθετήσει τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης και αναγνωρίζουν ότι η ενσωμάτωση επιλεγμένων, σύμφωνα με την δραστηριότητά τους, SDGs στην στρατηγική τους ενισχύει την επιχειρηματική τους αξία, βελτιώνει την διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου και διασφαλίζει την αποδοχή τους από τις κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούν, η μελέτη που ανέθεσε το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην ΕΥ, στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται στο παρόν special report, αναδεικνύει ότι η μετάβαση δεν είναι ούτε προφανής ούτε εύκολη. Συγκεκριμένα, η επόμενη τριετία είναι κρίσιμη για την συνολική επιτυχία του εγχειρήματος, που δεν είναι άλλη από την έξοδο από την ύφεση με βιώσιμο τρόπο.

Διαβάστε εδώ το Special Report.
Δείτε εδώ τη μελέτη.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ