Δεκ 01

Σεμινάριο με θέμα την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις διαδικασίες των διαγωνισμών προμηθειών της Παγκόσμιας Τράπεζας

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό τομέα για το πρόγραμμα προμηθειών του. Κάθε χρόνο η Τράπεζα συνάπτει συμβόλαια ανάθεσης, μέσω διεθνών διαγωνισμών, που διέπονται από πλήρως διαφανείς διαδικασίες, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 25 δις δολάρια, για την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν στα έργα που χρηματοδοτεί η Τράπεζα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για το κάθε έργο είναι δυνατόν να συναφθούν πολλά ξεχωριστά συμβόλαια. Η αξία κάθε συμβολαίου κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια (για κατασκευή έργων υποδομής και μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων) μέχρι μερικές χιλιάδες δολάρια (για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών). Από τα συμβόλαια που συνάπτει η Τράπεζα, το 90% είναι αξίας μικρότερης του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και το 60% είναι αξίας μικρότερης των 500.000 δολαρίων. Τα συμβόλαια αυτά αφορούν σε ποσοστό 63% σε προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού, 20% έργων και 17% συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Τράπεζας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και των ελληνικών εξαγωγών, τόσο λόγω της εξασφάλισης των πιστώσεων, όσο και λόγω της εξωστρέφειας την οποία αποκτούν μέσω της συμμετοχής τους οι ελληνικές ΜΜΕ στους εν λόγω διαγωνισμούς, αλλά και του κύρους που αποκτούν ως προμηθευτές του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σκοπός του Σεμιναρίου

Το σεμινάριο στοχεύει στην εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων με τις διαδικασίες που τηρούνται στους διαγωνισμούς της Τράπεζας αλλά και στην επισήμανση σημαντικών θεμάτων που πρέπει να απασχολήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων και κυρίως την αποφυγή λαθών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη εμπειρία από συμμετοχή σε διαγωνισμούς και έχουν συγκεκριμένες ανάγκες κατάρτισης, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουν με ειδικούς τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους με την Τράπεζα. Το σεμινάριο θα εστιαστεί στις διαδικασίες για την προμήθεια αποκλειστικά αγαθών και κατασκευή έργων (όχι για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.ebeth.gr/eb/wbg_act_58.asp.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ