Οκτ 02

Ετήσιο συνέδριο ΣΕΚΑΣΕ: «Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης»

O Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), σε συνεργασία με την Palladian Conferences, διοργανώνει το τρίτο ετήσιο συνέδριό του με τίτλο: «Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης», την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.

Το συνέδριο υλοποιείται με υβριδική μορφή, δηλαδή με περιορισμένη παρουσία στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται και με δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Η θεματολογία του συνεδρίου είναι:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις

Οι προκλήσεις του επιχειρείν από τη σκοπιά του κανονιστικού κινδύνου, oι κυκλικές επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα καθώς και ο ρόλος των εποπτικών/ρυθμιστικών αρχών και η ανάγκη παροχής καθοδήγησης/ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις, είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτή την ενότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης

Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως η δομημένη συνολική στρατηγική προσέγγιση της διαχείρισης της επιχείρησης ώστε να μην ξεπερνά το αποδεκτό κατώφλι κινδύνου. Ποιοι οι κίνδυνοι συμμόρφωσης λόγω ελλιπούς εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης στις εταιρείες; Το παραπάνω, καθώς και άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν σε αυτή την ενότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI: Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθεί, ανάμεσα σε άλλα, η ετοιμότητα των εποπτευόμενων οργανισμών να εφαρμόσουν το risk based approach και η ετοιμότητα των εποπτικών μηχανισμών να αξιολογήσουν την εφαρμογή του risk based approach καθώς και η μελλοντική λειτουργία πλατφόρμας KYC.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Οικονομικές Κυρώσεις & Περιοριστικά Μέτρα

Ποιες είναι οι αρμόδιες Αρχές που έχουν την δυνατότητα επιβολής τέτοιων μέτρων; Ποιους αφορούν και για ποια θέματα; Ακόμη, θα αναφερθούν οι επιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι τρόποι που επηρεάζουν τα μέτρα αυτά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε τι στοχεύουν καθώς και για ποιους λόγους οφείλουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να συμμορφώνονται με αυτά.

Για δήλωση συμμετοχής και όλες τις πληροφορίες του συνεδρίου επιλέξτε εδώ.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ