Ξεκινά ο 7ος κύκλος υποτροφιών ΣΕΒ και ΑLBA για την μετεκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων–μελών του

«Οι  γέφυρες γνώσης που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των εργαζομένων βασική επιδίωξη του ΣΕΒ στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της πράσινης οικονομίας».

Στην εποχή της γνώσης η διαρκής ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, στην πράξη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχειρηματική επιβίωση και επιτυχία. Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων από το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, βελτιώνει τις δυνατότητες προσαρμογής σε νέα μοντέλα οργάνωσης των επιχειρήσεων, που είναι αναγκαία προϋπόθεση  για την μετάβαση στη νέα εποχή.

Ο ΣΕΒ στηρίζει συστηματικά τις επιχειρήσεις-μέλη του για την ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους με την κοινή πρωτοβουλία «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ».  Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας είναι το πρόγραμμα υποτροφιών που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία του ALBA με τον ρόλο και τη στρατηγική του ΣΕΒ για την ανάπτυξη και παραγωγική μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

Οι υποτροφίες ΣΕΒ και ALBA προσφέρουν ευκαιρίες μετεκπαίδευσης στους εργαζόμενους, ενώ οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, αλλά ιδιαίτερα οι ΜμΕ, ενισχύουν τις ικανότητές τους σε όρους ανταγωνιστικότητας, εταιρικής διακυβέρνησης, εξωστρέφειας, καινοτομίας, παραγωγικότητας, μάρκετινγκ κοκ.  Η επένδυση στη διαρκή γνωσιακή εξέλιξη των εργαζομένων έχει μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και τη μακρόπνοη επαγγελματική προοπτική τους καθώς, διεθνώς, ολοένα και περισσότερο, η παροχή ευκαιριών μετεκπαίδευσης αποτελεί παράγοντα αξιοπιστίας και καλής φήμης των επιχειρήσεων και βελτιώνει τις δυνατότητες προσέλκυσης ικανού ανθρώπινου κεφαλαίου.

Οι υποτροφίες του ΣΕΒ – ALBA, που διανύουν, ήδη, τον έβδομο κύκλο τους, καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και απευθύνονται σε στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις–μέλη του Συνδέσμου. Από το 2017, 46 υπότροφοι προερχόμενοι από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, έχουν ενταχθεί σε ένα από τα προγράμματα του ALBA. Από αυτούς, 30 επέλεξαν το ALBA MBA και οι υπόλοιποι κάποιο από τα MSc. προγράμματα.

Σχολιάζοντας αυτή  την ευκαιρία που παρέχεται για τη μετεκπαίδευση στελεχών μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου, δήλωσε: «Σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, η απάντησή μας είναι η συνεχής μάθηση ώστε να προσαρμοζόμαστε άμεσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που προκύπτουν και θα προκύπτουν στη νέα κανονικότητα. Το Alba και ο ΣΕΒ έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας σε μια συμμαχία γνώσης, «Μαζί στη Γνώση», δημιουργώντας ένα οικοσύστημα συνεχούς μάθησης για να βοηθούμε τα στελέχη και την επιχειρηματική κοινότητα να μαθαίνουν διαρκώς και να αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να προσαρμόζονται και να διαχειρίζονται με επιτυχία τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις».

Ο  Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, σημείωσε: «Η διεύρυνση των ικανοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου με γνώσεις σε θέματα όπως στρατηγική σκέψη, διαχείριση αλλαγής, διοίκηση ομάδων, διαπραγματευτική ικανότητα, διοίκηση καινοτομίας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του ΣΕΒ.  Ο ΣΕΒ με το ΑLBA συμπράττουν στην πρωτοβουλία «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» με στόχο να δημιουργήσουν τις απαραίτητες γέφυρες γνώσης που βοηθούν το ανθρώπινο κεφάλαιο να γίνει ο καταλύτης της επιτυχίας των επιχειρήσεων. Εστιάζουμε σταθερά σε πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τις τεχνολογικές και διοικητικές γνώσεις των στελεχών, οι οποίες οδηγούν σε μία καινοτόμο οικονομία. Ξεκάθαρος στόχος της σύμπραξης είναι η ενίσχυση των σημερινών εργαζομένων ώστε να εξελιχθούν στους ηγέτες στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της καινοτομίας και της πράσινης οικονομίας».

Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές για τα ακόλουθα προγράμματα:
• The Alba MBA
• MSc in Finance
• MSc in International Business & Management
• MSc in Business for Lawyers
• MSc in Strategic Human Resources Management
• MSc in Marketing
• MSc in Entrepreneurship.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά εδώ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αντωνίνα Καλκαβούρα, (210 8964531 -ext. 2253, email: Akalkavoura@alba.acg.edu) ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας.

——————————————————————————————————————————

Σχετικά με το «Μαζί στη Γνώση»

Η κοινή εκπαιδευτική πρωτοβουλία ΣΕΒ και ΑLBA  «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» περιλαμβάνει μια δέσμη δράσεων, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και από όλο το φάσμα των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι δράσεις απευθύνονται αποκλειστικά σε στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΒ και χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 1) συμμετοχή στα ακαδημαϊκά προγράμματα του ΑLBA ανώτερων στελεχών του ΣΕΒ και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων-μελών του, ως ομιλητές, με στόχο τη μεταφορά πρακτικής γνώσης και επιχειρηματικών εμπειριών στους σπουδαστές, 2) προγράμματα υποτροφιών για φοίτηση σε μεταπτυχιακά του ΑLBA, 3) ανάπτυξη στελεχών μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνολικής διάρκειας έως 300 ωρών το χρόνο, 4) διάδοση και ενδυνάμωση της δημιουργικής ηγεσίας μέσω λειτουργίας Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ (SEV Center of Excellence in Creative Leadership). Σε όλες τις παραπάνω δράσεις, ο ΣΕΒ καλύπτει το κόστος συμμετοχής είτε εξ ολοκλήρου είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Υπολογίζεται ότι συνολικά ωφελούνται περισσότερα από 500 στελέχη επιχειρήσεων ετησίως.

Σχετικά με το Alba Graduate Business School

Tο Alba Graduate Business School, The American College of Greece αποτελεί το Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Από την ίδρυσή του το 1992, και στη διάρκεια της λειτουργίας του, διατηρεί την παράδοσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία και την επαφή του με τις επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθεί ενεργά την επιστημονική έρευνα, τη δημιουργία και τη διάχυση νέας γνώσης. Το ΑLBA προσφέρει 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη αναγνώριση του New England Commission of Higher Education (NECHE). Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM από το EFMD Accredited.

Σχετικά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 148 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο-ΙΒ του Pierce, το Deree –που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα– και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής στήριξης.

 

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ