Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για την τηλεργασία

Σε συνέχεια της πρόσφατης ενημέρωσης που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ προς τις περιφερειακές και τοπικές βιομηχανικές οργανώσεις για την ενδυνάμωση του ρόλου του στον κοινωνικό διάλογο για την τηλεργασία, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ανώνυμη έρευνα με αντικείμενο την τηλεργασία που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “SEVSOCDIAL – Reinforcement of SEV’s capacity to engage in social dialogue and contribute to the promotion of an adequate national framework for telework – 101051869”.

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των επιχειρήσεων για την τηλεργασία στην τρέχουσα συγκυρία (βαθμός εφαρμογής, θεσμικό πλαίσιο, οφέλη και ζητήματα στην υιοθέτηση, επίπτωση της τηλεργασίας στην κατάρτιση). Τα ευρήματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων του ΣΕΒ για ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων διοίκησης που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων.

Το ερωτηματολόγιο δομείται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:
Α. Εφαρμογή και αποτίμηση τηλεργασίας
Β. Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας
Γ. Τηλεργασία και συστήματα οργάνωσης της εργασίας
Δ. Τηλεργασία και κατάρτιση

Η έρευνα διενεργείται από τον ΣΔΑΔΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ, με διάρκεια έως 7 Οκτωβρίου 2022. Για τη συμπλήρωσή της, εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί να αφιερώσετε περίπου 15’-20’από τον χρόνο σας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Στο πλαίσιο του προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της ποιοτικής έρευνας που διεξάγεται παράλληλα, θα διαμορφωθεί ένας Πρακτικός Οδηγός (toolkit) για την τηλεργασία, που θα διατεθεί στις επιχειρήσεις.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι οι φορείς:
1. ΣΕΒ -σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών – επικεφαλής εταίρος
2. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
3. Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒ/ΙΒΕΠΕ
4. Ανώνυμη Εταιρία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

Οι φορείς υλοποίησης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Οι όποιες πληροφορίες που προκύπτουν από τις απαντήσεις θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και πρόκειται να τύχουν επεξεργασίας σε συγκεντρωτικό επίπεδο (aggregate data) αποκλειστικά για τον σκοπό εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο του έργου.

 

 

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ