Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την κυβερνοασφάλεια

Η κυβερνο-ασφάλεια αναδεικνύεται σε σημαντική προϋπόθεση μετάβασης των επιχειρήσεων στην 4η βιομηχανική εποχή. Πρόσφατες αναλύσεις του ΣΕΒ δείχνουν ότι η ελλιπής ψηφιακή προστασία μπορεί να είναι καταστροφική, καθώς οι μισές επιχειρήσεις με ολική απώλεια δεδομένων δεν λειτουργούν ξανά μετά την κυβερνο-επίθεση.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κυβερνο-απειλών, ο ΣΕΒ και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας συνεργάζονται για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των επιχειρήσεων κάθε κλάδου και μεγέθους. Σας προτρέπουμε να αυτο-αξιολογήσετε το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων ΤΠΕ της επιχείρησής σας, αξιοποιώντας το δωρεάν εργαλείο cybersecurity self-assessment tool, που ανέπτυξε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Το εργαλείο επιτρέπει στις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα μεγέθους και κλάδου, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των πρακτικών ψηφιακής ασφάλειας που εφαρμόζουν.

Το εργαλείο σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τις ανάγκες της ψηφιακής άμυνας της επιχείρησής σας, και να σχεδιάσετε με προσοχή την ενίσχυσή της. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να μοιραστείτε τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησής σας απευθείας με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (cyber-assessment@mindigital.gr), κάτι που διευκολύνει την κατάρτιση κατάλληλων πολιτικών για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων. Η επεξεργασία των πληροφοριών είναι ανώνυμη, τηρώντας όλους τους κανόνες GDPR και με πλήρη σεβασμό στην προστασία των δεδομένων της επιχείρησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ (E: industrial@sev.org.gr, T: 2115006143, 2115006155) ή την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (Ε: cyber-assessment@mindigital.gr).

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ