Νέες συμφωνίες συνεργασίας του ΣΕΒ με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Ιωαννίνων

Στο επίκεντρο η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με άξονες τη γνώση και την καινοτομία

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας με τον ΣΕΒ, για τη σύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης με την παραγωγή, τη στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας, και την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση. Πρόκειται για πρωτοβουλίες με πολλαπλά οφέλη για τους νέους της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, τους φοιτητές, ερευνητές και επιστήμονες της περιφέρειας, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Οι νέες συμφωνίες που υπεγράφησαν στις πόλεις του Βόλου και των Ιωαννίνων αντίστοιχα, χθες (Δευτέρα, 23/5/2022), εμπεδώνουν την κοινή βούληση για πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ για την διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς.

Οι συμφωνίες μεταξύ των διοικήσεων των πανεπιστημίων και του ΣΕΒ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δράσεις για:

 1. Περισσότερη Καινοτομία,
 2. Μεταπτυχιακή και Διδακτορική Έρευνα για τη Βιομηχανία.
 3. Διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
 4. Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτιση.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης δήλωσε: «Με την υπογραφή των δύο νέων συμφωνιών ενισχύουμε στην πράξη τους δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην περιφέρεια. Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις δουλεύουμε μαζί με κοινό στόχο να μετατρέψουμε τις προκλήσεις της νέας πράσινης και ψηφιακής εποχής σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας για τον τόπο, και πρωτίστως για τους νέους».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής κ. Ζήσης Μαμούρης, μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Η υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας επισφραγίζει με απτό τρόπο την συναντίληψη των δύο πλευρών για την ανάγκη σύνδεσης ενός ακαδημαϊκού Ιδρύματος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον ΣΕΒ, φορέα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Είθε να αποτελέσει έρεισμα για την ανάδειξη των πνευματικών ικανοτήτων, της αριστείας, της καινοτομίας, επ΄ ωφελεία της νέας γενιάς και του τόπου».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Η συμφωνία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τον ΣΕΒ ανοίγει προοπτικές προώθησης της εφαρμοσμένης έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομιών που βασίζονται στη βασική έρευνα προς όφελος των φοιτητών και των νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και της οικονομίας της Ηπείρου».

Σημειώνεται ότι παρόντες στις συναντήσεις από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ήταν η Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Αν. Καθηγήτρια κα. Ιωάννα Λαλιώτου, από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων ήταν ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής κ. Μηνάς Πασχόπουλος και οι κ.κ. Καθηγητής Γεώργιος Φλούδας, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Βασίλειος Δημακόπουλος, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκας, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη, Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, Καθηγητής Απόστολος Αυγερόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Γεώργιος Γκωλέτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ενώ εκ μέρους του ΣΕΒ παρόντες στις συναντήσεις ήταν ο Δρ., Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο κ. Γιάννος Μητσός, συντονιστής της πρωτοβουλίας διασύνδεσης ΣΕΒ – πανεπιστημίων και η Δρ. Μαρία Μποζούδη, Senior Advisor του ΣΕΒ.

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οργανώνονται σε 8 σχολές και 35 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών. Επιπλέον μέσω του Συμβουλίου Ένταξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ολοκληρώνονται 18 προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και χορηγούνται οι σχετικοί τίτλοι σπουδών. Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 36.622 προπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ριες και περίπου 4.500 μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ στελεχώνεται από 844 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 427 μέλη διοικητικού προσωπικού. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατατάσσεται 3ο ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ και μεταξύ των 800 κορυφαίων ΑΕΙ παγκοσμίως, σύμφωνα με την World University Rankings, με κορυφαίες επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της διασύνδεσής της με την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Επίσης, σύμφωνα με το University Ranking of Academic Performance (URAP), τo Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανήκει στο 5% των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων περιλαμβάνει 11 Σχολές, με 24 τμήματα προπτυχιακών σπουδών και 38 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 21.196 προπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ριες, ενώ στελεχώνεται από 584 διδάσκοντες και υποστηρίζεται από 214 διοικητικούς υπαλλήλους. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατατάσσεται 709ο παγκοσμίως και 4ο μεταξύ των δώδεκα ελληνικών ΑΕΙ. Καταλαμβάνει επίσης την 670η θέση παγκοσμίως στον επιμέρους τομέα της «Ερευνητικής Επίδοσης», πραγματοποιώντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα υψηλού επιπέδου στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στις Θετικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας, αρχαιολογικές μελέτες και ανασκαφές, λογοτεχνικές και γλωσσολογικές μελέτες και έρευνα στις μεθόδους εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διεπιστημονικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας που ενδιαφέρουν την ελληνική βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ