Ανακοινώθηκαν τα πρώτα βιομηχανικά διδακτορικά του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Ξεκινά μια νέα εποχή στη συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις με αμοιβαία οφέλη.
 • Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για ερευνητικές συνέργειες ήταν υπερδιπλάσιο των προβλεπόμενων θέσεων του προγράμματος.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ Κύκλου Βιομηχανικών Διδακτορικών του πιλοτικού προγράμματος «UPatras IQ» που υλοποιεί το  Πανεπιστήμιο Πατρών, με τη στήριξη των ΣΕΒ και ΣΕΒΠΕΔΕ σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής, στη συνεργασία της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Με άξονα τη γνώση και με αμοιβαία οφέλη, επιβεβαιώνεται στην πράξη πως η ερευνητική και η επιχειρηματική κοινότητα μπορούν να συνεργαστούν στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής.  Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τις επιχειρήσεις πρωτοβουλία, όπως καταδεικνύει ο αριθμός των αιτήσεων που ήταν υπερδιπλάσιος των θέσεων του προγράμματος.  Η ανταπόκριση των ελληνικών επιχειρήσεων στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου αντανακλά, επίσης, τις αυξημένες ανάγκες τους για εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς 1 στις 3 επιχειρήσεις δυσκολεύεται να καλύψει θέσεις εργασίας, με τις κατάλληλες δεξιότητες στην έρευνα και τεχνολογία αιχμής.  Εκφράζει, επίσης, τη διάθεσή τους να στηρίξουν ενεργά την εμπορική και κοινωνική αξιοποίηση της νέας επιστημονικής γνώσης.

Κύριοι ωφελούμενοι είναι οι ίδιοι οι υποψήφιοι διδάκτορες, που αποκτούν δεξιότητες με εφαρμογή και εκτός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος καθώς το πρόγραμμα «UPatras IQ» υποστηρίζει 4ετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού με τριπλή συνεργασία, του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΠΔΕ κ. Κλεομένης Μπάρλος, σημειώνει: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την έγκριση των πρώτων 6 βιομηχανικών διδακτορικών µε τη συµµετοχή µερικών από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας µας που είναι και μέλη μας. Στην Πάτρα γίνεται ένα πρώτο, σημαντικό βήμα συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην έρευνα, που έχει ισχυρό συμβολισμό. Σήμερα, υπάρχουν εταιρείες που παράγουν υψηλή τεχνολογία, πιο προωθημένη ακόμα και από αυτή που παράγεται σε πανεπιστημιακές σχολές. Πιστεύω ακόμα πως θα είχε νόημα µια συνεργασία, µε σκοπό την ορθή διαχείριση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, για τη µείωση του ερευνητικού κόστους που απαιτείται για να φτάσουμε σε ένα σημαντικό προϊόν. Είμαι αισιόδοξος ότι τώρα που τα προϊόντα του μέλλοντος είναι τεχνολογικά, η Ελλάδα διαθέτει  δυνατότητες ανταγωνισμού στο διεθνές περιβάλλον».

Ο Πρόεδρος της ΕΕ του ΣΕΒ κ. Ευθύμιος Βιδάλης, επισημαίνει: «Σήμερα, μια επιχείρηση προκειμένου να σταθεί στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον οφείλει να επενδύσει στη γνώση, στην καινοτομία και στη νέα γενιά επιστημόνων. Η διαδρομή αυτή για τις επιχειρήσεις προϋποθέτει ένα πολύ καλό σύστημα  αλληλεπίδρασης μεταξύ της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με την οικονομία. Η συστηματική συνεργασία για την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου και γι’ αυτό ο ΣΕΒ  στήριξε ενεργά τη σχετική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία ανταποκρίθηκαν σημαντικές επιχειρήσεις–μέλη μας. Ελπίζουμε το πρόγραμμα «UPatras IQ» να αποτελέσει πυξίδα χάραξης μιας ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας από την Πολιτεία, και σημείο αναφοράς για άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας».

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ