Ψηφιακές επενδύσεις καινοτομίας: Επιταχυντές οικονομικής ανάπτυξης των χωρών

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Κόκκαλη, Συμπροέδρου της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, στο Πρώτο Θέμα

Ανέκαθεν η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελούσε το ζητούμενο για χώρες που στόχευαν στη διατήρηση και επιτάχυνση του αναπτυξιακού τους ρυθμού καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι άμεσες επενδύσεις των λεγόμενων πολυεθνικών επιχειρήσεων συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας αποτρέπουν υψηλής επιμόρφωσης στελεχιακό δυναμικό από το να μεταναστεύσει (braindrain) επιταχύνουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις εγχώριες επιχειρήσεις και αυξάνουν άμεσα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΕΠ της χώρας προορισμού τους.

Την τελευταία δεκαετία έχει ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των προηγμένων χωρών για την προσέλκυση μιας νέας μορφής επενδύσεων που προσδιορίζονται ως ξένες επενδύσεις σε ψηφιακό και καινοτόμο περιβάλλον (Digital & Innovation FDIs) τις οποίες πραγματοποιούν Ψηφιακές Πολυεθνικές Επιχειρήσεις  (Digital MNEs). Οι επενδύσεις του είδους αυτού θεωρούνται ψηφιακές πράσινες επενδύσεις έντασης τεχνολογίας και γνώσης οι οποίες αφορούν κέντρα έρευνας ανάπτυξης κέντρα επιμόρφωσης κόμβους καινοτομίας ψηφιακές πλατφόρμες κ.λπ.

Δυστυχώς η Ευρώπη άργησε να αντιληφθεί τη σημασία επένδυσης σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας και τον ρόλο που αυτές μπορούν να διαδραματίσουν για την επικράτηση της Ευρώπης σε ένα ακραίως ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον καθώς αποδείχθηκε ότι αυτές δρουν ως επιταχυντές της ανάπτυξης και της αύξησης του ΑΕΠ μιας χώρας. Τα τελευταία μόνο χρόνια έχει γίνει αντιληπτή η σημασία συγκράτησης τέτοιου είδους επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά γεγονός που ενεργοποίησε σημαντικότατα ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια σε επενδύσεις για την ανάπτυξή τους. Ειδικά το 2020 αυτού του είδους οι επενδύσεις κατέλαβαν την πρώτη θέση στον τομέα των επενδύσεων στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα για αρκετές δεκαετίες η επιχειρηματικότητα ήταν με ελάχιστες εξαιρέσεις συνυφασμένη με το παραδοσιακό παραγωγικό μοντέλο επιχειρήσεων χαμηλής εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού το οποίο συνέβαλε στη μετανάστευση
των υψηλών προσόντων επιστημόνων και στελεχών και επέτεινε την απώλεια καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων από την ελληνική αγορά.

Εμείς ως ΣΕΒ έχουμε ήδη επισημάνει ότι η επένδυση στην καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας. Για τον σκοπό αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε προ τετραετίας η Επιτροπή Καινοτομίας του ΣΕΒ ώστε να συμβάλει στην προώθηση επενδύσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και τη δημιουργία της επόμενης γενιάς νέων επιχειρηματιών ( entrepreneurs).

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήσαμε την υπηρεσία Innovation Ready για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ βιομηχανίας μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας. Ξεκινήσαμε σε συνεργασία με την Endeavor
πρωτοβουλία Innovative Greeks με στόχο τη συσπείρωση σημαντικών ανά τον κόσμο Ελλήνων στον χώρο της καινοτομίας ερευνητές στελέχη και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στην ταχύτερη ανάπτυξη του οικοσυστήματος
καινοτομίας της Ελλάδας. Ιδρύσαμε την κοινότητα SEV Scale-Up με μέλη δυναμικές ανερχόμενες ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Προωθήσαμε και εγκρίθηκε σειρά προτάσεων πολιτικής όπως η προσαύξηση στο 100% (από 30%) της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας, η σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece), η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των “επiχειρημαπκών αγγέλων” που εισφέρουν κεφάλαιο σε νεοφυείς επιχειρήσεις, η δημιουργία περιοχής καινοτομίας στην Αθήνα κ.ά

Τα πρώτα αποτελέσματα jένων επενδύσεων σε ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας είναι πλέον ορατά καθώς εμφανίζεται επιταχυνόμενα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογικής και
καινοτομικής βαθμίδας που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να αναπτυχθούν.

Στο πλαίσιο του σκοπού της η Επιτροπή Καινοτομίας του ΣΕΒ προκειμένου να συμβάλει περαιτέρω στην προώθηση επενδύσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα διοργανώνει την 1η Δεκεμβρίου του 2021 διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο “Reinventing Greece through Investments in Innovation”, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μελέτης που η Επιτροπή ανέθεσε στην εταιρεία συμβούλων Accenture μία από τις μεγαλύτερες του είδους της παγκοσμίως, η οποία έχει τη δυνατότητα συλλογής πληθώρας στοιχείων λόγω της εκτεταμένης διεθνούς παρουσίας της στην παγκόσμια αγορά. Η εν λόγω μελέτη καταγράφει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί  η ικανότητα της Ελλάδας να προσελκύσει επενδύσεις σε ψηφιακές και καινοτόμες επιχειρήσεις να επιταχυνθούν τέτοιου είδους επενδύσεις και προτείνει τα εργαλεία προβολής της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Για εγγραφές: https://www.linkedin.com/events/onlineconference-reinventinggre6853667954123452416/

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ