Οι Διεθνείς Οργανισμοί προσφέρουν ευκαιρίες για εξαγωγές – Άρθρο κ. Γιώργου Φιλιόπουλου, Senior Advisor Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής ΣΕΒ στο Reporter.gr, 22/7/2019

Παρά την άνοδο των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, μια πολύ σημαντική αγορά παραμένει άγνωστη για τις περισσότερες ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες: οι διεθνείς οργανισμοί που πλέον είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών διεθνώς. Συγκεκριμένα:
 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
 
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών στον κόσμο. Το 2017 οι αγορές προμηθειών και υπηρεσιών έφτασαν τα $18, 8 δις, εκ των οποίων $9 δις σε αγαθά και $9,8 δις σε υπηρεσίες.
Στις αγορές αγαθών, τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία σημαντικότερη κατηγορία με περίπου $3 δις ενώ έπονται τα τρόφιμα-ποτά με $2,4 δις, τα καύσιμα με $635 εκ. και ο ιατρικός εξοπλισμός με $605 εκ.
Στις υπηρεσίες, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα αντιστοιχούν σε 2,4 δις και ακολουθούν οι υπηρεσίες διοίκησης (management) με 1,7 δις και η κατασκευή/συντήρηση κτηρίων με 1,4 δις.
Η Ελλάδα έχει 475 εταιρίες που είναι καταχωρημένες ως προμηθευτές των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη αγόρασαν από ελληνικές εταιρίες, αγαθά και υπηρεσίες αξίας $48,9 εκ., ήτοι 0,26% των συνολικών προμηθειών. Η Ελλάδα είναι 69η στη λίστα των χωρών-προμηθευτών των Ηνωμένων Εθνών. Με δεδομένο ότι η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων.
Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank)
 

H Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδότησε έργα αξίας 45,8 δις το 2018 έχοντας πάνω από 100,000 συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρίες για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.

Λοιποί Διεθνείς Οργανισμοί
 
Υπάρχουν πολλοί άλλοι διεθνείς οργανισμοί που λειτουργούν ως αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι

• Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (AfDB)
• Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (AsDB)
• European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) /
• Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (EIB)
• Παναμερικάνικη Αναπτυξιακή Τράπεζα (IDB)

• Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)
Οι διαγωνισμοί προμηθειών των διεθνών οργανισμών παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρίες. Παρά ταύτα, οι διαδικασίες συμμετοχής είναι χρονοβόρες και απαιτούν γνώση της εσωτερικής λειτουργίας του κάθε οργανισμού και παρακολούθηση των προσκλήσεων των διαγωνισμών.
Γι’ αυτό χώρες με ανεπτυγμένη εξαγωγική δραστηριότητα όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία κ.α., προσφέρουν, μέσω των οργανισμών προώθησης εξαγωγών τους, βοήθεια που αφορά στην παρακολούθηση των διαγωνισμών, την ενημέρωση των επιχειρηματικών συνδέσμων και των επιχειρήσεων για πιθανές ευκαιρίες και την αρωγή σε διαδικαστικά θέματα διαγωνισμών.
Συνεργασίες
 
Οι διαγωνισμοί προμηθειών των μεγάλων διεθνών οργανισμών μπορούν να λειτουργήσουν και ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη της συν εργατικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η Ελλάδα, όντας χώρα σχετικά μικρή πληθυσμιακά, έχει πλήθος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες, για να μπορέσουν να σταθούν ανταγωνιστικά στο διεθνές εμπόριο, οφείλουν να ενταχθούν σε συνεργατικά σχήματα. Υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα από χώρες όπως οι ΗΠΑ, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία που χρησιμοποιούν με επιτυχία τα συνεργατικά σχήματα για να κάνουν κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τους περισσότερο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.
Οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί απαιτούν συνήθως οι προμηθευτές τους να έχουν την δυνατότητα οικονομιών κλίμακας. Για να επιτύχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να συνεργασθούν ώστε να εξασφαλίσουν ικανά μεγέθη που θα τους επιτρέψουν να υποβάλλουν ανταγωνιστικές προσφορές.
Ο ΣΕΒ
Ο ΣΕΒ, μέσω του ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών ExportReady, προσφέρει στις εξαγωγικές επιχειρήσεις στρατηγική πληροφόρηση, σε συνεργασία με τον Όμιλο Fitch, για 125 χώρες-στόχους, εξειδικευμένα εργαστήρια για θέματα εξαγωγών και δυνατότητα για υψηλού επιπέδου Β2Β συναντήσεις στις επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνει ο ΣΕΒ σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού.
Παράλληλα, ο ΣΕΒ προάγει τις επιχειρηματικές συνεργασίες τόσο εσωτερικά με τη δραστηριοποίηση σημαντικού αριθμού επιτροπών όπου συμμετέχουν οι επιχειρήσεις μέλη του όσο και με βιομηχανικούς φορείς, όπως η συνεργασία με τους περιφερειακούς βιομηχανικούς φορείς, καθώς και με τους βασικούς φορείς των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ