Ο επιχειρηματικός κίνδυνος στο διεθνές εμπόριο

Άρθρο κας Αμαλίας Γκουνέλα, Senior AdvisorExportReady, Τομέας Διεθνών Σχέσεων & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΕΒ, στο N Society της Ναυτεμπορικής

Η επιτυχημένη εξαγωγική επιχείρηση γνωρίζει καλά τους σημαντικούς εμπορικούς, οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους που δημιουργούν εμπόδια ή και αδιέξοδο στην εξαγωγική διαδικασία. Κάποιους κινδύνους μπορεί να τους αντιμετωπίσει πιο εύκολα, όπως τις συνθήκες των απαιτήσεων της ξένης αγοράς. Άλλοι κίνδυνοι, όμως είναι απρόβλεπτοι και πιο δύσκολα ανιχνεύσιμοι όπως οι πολιτικές και οι οικονομικές εξελίξεις.

Οι κίνδυνοι που καλείται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο, είναι πολλαπλοί.  Είναι εμπορικοί, όταν ο αγοραστής ακυρώσει το συμβόλαιο ή καταστεί αφερέγγυος, ή αρνηθεί να πληρώσει τα συμφωνηθέντα. Μπορεί να είναι πολιτικοί / οικονομικοί σε περίπτωση πολέμου, πολιτικής αναταραχής, υψηλών επιτοκίων, μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, κυρώσεων, απεργιών κ.α.  Σε μια χώρα με υψηλό πληθωρισμό, είναι πιθανό ο αγοραστής να μην πληρώνει έγκαιρα, ή να επιδιώκει παράταση στην προθεσμία αποπληρωμής. Εκτός από το παραπάνω, πρέπει επίσης να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι δασμοί εισαγωγής.

Η επιχείρηση που εξάγει, δεν αντιμετωπίζει μόνο τα πρακτικά προβλήματα μεταφοράς από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν κίνδυνοι από κλοπή, απώλεια, ζημιά στο προϊόν, αλλά και ζητήματα συμμόρφωσης στην χώρα στόχο. Μπορεί να προκύψει πρόβλημα που αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εάν δεν υφίσταται επαρκής προστασία στην χώρα εξαγωγής. Η επιχείρηση πρέπει επίσης να προσαρμόσει το προϊόν της στις πολιτιστικές προτιμήσεις της χώρας στην οποία επιδιώκει να εξάγει. Κρίσιμος παράγοντας είναι η σωστή μετάδοση της πληροφόρησης, η καλή συνεννόηση, και η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας. Γνωρίζουμε τα λάθη που έχουν συμβεί, μερικές φορές τραγικά, από μια κακή συνεννόηση ή από έλλειψη κατανόησης!

Που καταλήγουμε; Ο επιχειρηματίας καλείται να βρει τους τρόπους για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο στο διεθνές εμπόριο. Η εξωστρέφεια γνώσης, η καλή στρατηγική πληροφόρηση, η επιτόπια έρευνα αγοράς, αποτελούν βασικά στοιχεία για τη μείωση του ρίσκου και των ενδεχόμενων εμποδίων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία της εξαγωγικής διαδικασίας.

Αναγκαίος ο διαρκής επαναπροσδιορισμός του επιχειρηματικού κινδύνου

Για να μπορέσει μια επιχείρηση μικρή, μεσαία ακόμα και μεγάλη να μειώσει τον επιχειρηματικό κίνδυνο οφείλει να προσδιορίζει και να αναπροσαρμόζει όταν απαιτείται, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα τις εκτιμήσεις για τις προβλέψεις κινδύνων που θα αντιμετωπίσει στη διαδικασία εξαγωγών.

Η δημιουργία και η καλή λειτουργία ενός τμήματος επιχειρηματικής ανάπτυξης και διεθνών πωλήσεων εντός της επιχείρησης θα διαμορφώσει την κατάλληλη πολιτική στρατηγική. Προφανώς, για μια μικρότερη επιχείρηση, με περιορισμένα μέσα, είναι πιο δύσκολο να επενδύσει πόρους σε εξειδικευμένο προσωπικό και στρατηγικές μελέτες. Εδώ, τη λύση προσφέρει, η εγχώρια και διεθνής πληροφόρηση που είναι διάχυτη και εύκολα προσβάσιμη, με σχετικά μικρό κόστος.

Δεν έχουμε όλοι το ταλέντο που απαιτείται για να πουλήσουμε με επιτυχία το εξαγωγικό μας προϊόν. Για τον λόγο αυτό, είναι καίριας σημασίας να επιλέγουμε με προσοχή τους κατάλληλους ανθρώπους που θα μπορούν να αφουγκραστούν την αγορά, που θα κατανοήσουν τις ενδεχόμενες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς στόχου. Τα στελέχη εξαγωγών, θα πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες-πελάτες με σκοπό την δημιουργία ισχυρών δεσμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και γρήγορη επίλυση προβλημάτων.

Η επιλογή των κατάλληλων στελεχών, η χρήση τεχνικών πρόβλεψης, η προσεκτική παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών συνθηκών στην εκάστοτε χώρα και η προσαρμογή των αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία, είναι βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης εξαγωγικής στρατηγικής.

Ο κίνδυνος στο διεθνές εμπόριο δεν εξαλείφεται. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιείται. Μέσω της ορθής αποτύπωσης των κινδύνων και των ενδεχόμενων εμποδίων, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν τα προφανή. Είναι όμως σημαντικό, οι επιχειρήσεις να μην επαναπαύονται. Οι παίκτες που εξάγουν έχουν πολλαπλασιαστεί. Για να είναι  πετυχημένη μια ΜμΕ εξαγωγική εταιρεία οφείλει να είναι ευέλικτη στην αλλαγή, να ερευνά τις νέες προοπτικές και αγορές και να έχει επιμονή και υπομονή.

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν συμπεράσματα του ψηφιακού εργαστήριου Εxport Ready Master του ΣΕΒ, που με θέμα «Η σημασία του ρίσκου/ κινδύνου στο διεθνές εμπόριο» πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου , με σκοπό την ενημέρωση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μελών του, για τους κινδύνους που απειλούν το διεθνές εμπόριο, τον εντοπισμό τους, αλλά και την κατάλληλή προετοιμασία για την αποφυγή ενδεχόμενης λάθος επιλογής.

 

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ