Γαλλία: Επιχειρηματικές και εξαγωγικές ευκαιρίες για την Ελλάδα

Συνέντευξη της Πρέσβεως της Ελλάδας στην Γαλλία, κας Αγλαΐας Μπαλτά στην Β. Μακρυγιάννη, Senior Advisor ExportReady, ΣΕΒ

Β. Μακρυγιάννη: Αξιότιμη κυρία Πρέσβη, σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέσατε για αυτή τη συνέντευξη. Θα επικεντρωθούμε στο κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών. Είναι γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια του 2021, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σε ποσοστό 4,4% και οι εισαγωγές κατά 16,7%, με αποτέλεσμα ο όγκος εμπορίου να σημειώσει μεγέθυνση κατά 11,2%. Πιστεύετε ότι έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια των διμερών εμπορικών σχέσεων, υπάρχει ακόμη χώρος για αύξηση του διμερούς εμπορίου και σε ποιους κλάδους μπορούμε να αυξήσουμε περαιτέρω τις ελληνικές εξαγωγές.

Α. Μπαλτά: Ασφαλώς και δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών εμπορικών σχέσεων. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, ακολουθούν μία εντυπωσιακά ανοδική πορεία. Ειδικότερα, με την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία μειώθηκαν σημαντικά. Τα επόμενα έτη υπήρξε ισχυρή ανάκαμψη για δύο συνεχόμενα έτη και στη συνέχεια οι εξαγωγές υποχώρησαν για να φθάσουμε στη συνεχή άνοδο των τελευταίων ετών. Η επίδοση του 2021 αποτελεί την υψηλότερη της πενταετίας με συνολική αξία που διαμορφώθηκε σε 1,852 δισ. ευρώ (4%), συνεχίζοντας τη θεαματική αύξηση που είχαν καταγράψει τα έτη 2018 (31%) 2019 (17,5%) και 2020 (49,5%).

Αναφορικά με τα ελληνικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους στη γαλλική αγορά, ασφαλώς θα ανέφερα πρωταρχικώς τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία τα τελευταία χρόνια διαγράφουν λαμπρή πορεία. Ειδικότερα, το βάρος τους στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία είναι ειδικό, παρουσιάζοντας αλματώδη αύξηση κατά τα τελευταία έτη, με μέσο ετήσιο ρυθμό κατά 93,13% το διάστημα 2017-2020 και αντιπροσωπεύοντας το 2021 σχεδόν το ήμισυ των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία (46%).

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των ανωτέρω προϊόντων, υφίστανται τομείς της γαλλικής οικονομίας, στους οποίους ορισμένα ελληνικά προϊόντα που αποδεδειγμένα διαθέτουν συγκριτικά ποιοτικά πλεονεκτήματα, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις. Οι τομείς αυτοί αφορούν κυρίως: δομικά υλικά, καλλυντικά προϊόντα, προϊόντα ευεξίας και προσωπικής υγιεινής, βότανα και αρωματικά φυτά, καθώς και σημαντικό αριθμό προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα. Τα προϊόντα διατροφής μπορούν να αξιοποιήσουν την εντεινόμενη προτίμηση των Γάλλων καταναλωτών προς τα υψηλής ποιότητας βιολογικά ή φυσικά και παραχθέντα με παραδοσιακές μεθόδους προϊόντα, με έμφαση στην προέλευση πρώτων υλών. Ο Γάλλος καταναλωτής ελέγχει όλο και περισσότερο τα συστατικά ενός προϊόντος πριν το αγοράσει. Στο πλαίσιο αυτό η σωστή σήμανση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Β. Μακρυγιάννη: Είναι σημαντικό να ακούμε ότι τόσο πολλά ελληνικά προϊόντα μπορούν να έχουν μερίδιο στην αγορά αυτή. Ωστόσο, παρόλο που ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε, το εμπορικό έλλειμμα, σε βάρος της χώρας μας, διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2020. Που οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτή η ανισότητα;

Α. Μπαλτά: Ο διπλασιασμός του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στην ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των γαλλικών εισαγωγών στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς, με ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση να παρατηρείται το 2021 στα ορυκτά καύσιμα, στα αυτοκίνητα, οχήματα, ελκυστήρες, στα ενδύματα, διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών κ.α. Η αύξηση αυτή μπορεί σε επίπεδο συγκυρίας να αποδοθεί στην ισχυρή αύξηση του ελληνικού Α.Ε.Π. το εν λόγω έτος και επακολούθως της ενίσχυσης των δαπανών ιδιωτών και επιχειρήσεων. Τα βαθύτερα αίτια, όμως, της αύξησης του διμερούς εμπορικού ελλείμματος πρέπει να αναζητηθούν στο σημαντικά υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης των γαλλικών εξαγωγών προς την Ελλάδα σε σχέση με τις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία. Για να σταθεροποιήσουμε σε πρώτη φάση την εις βάρος μας διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος – όσο αυτό είναι εφικτό λόγω του εύρους και της ποιότητας της γαλλικής παραγωγής αλλά και της εδραιωμένης παρουσίας γαλλικών προϊόντων υψηλής αναγνωρισιμότητας στην ελληνική αγορά – μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων στους τομείς που ανέφερα στην προηγούμενη ερώτησή σας, ώστε να αυξήσουμε περαιτέρω τις σχετικές ελληνικές εξαγωγές.

Β. Μακρυγιάννη: Αναφέρεστε στα πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων. Ποια είναι αυτά κατά τη γνώμη σας, έναντι άλλων ευρωπαϊκών στη γαλλική αγορά;

Α. Μπαλτά: Τα ελληνικά προϊόντα είναι μοναδικά, υψηλής διατροφικής αξίας, και ως επί το πλείστον αφορούν προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), πλαίσιο προστασίας δηλαδή που κατοχυρώνει την καταγωγή ενός αγαθού, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του και προσδίδοντάς του µε τον τρόπο αυτό προστιθέμενη αξία. Οι Γάλλοι καταναλωτές επίσης αποδίδουν μεγάλη σημασία στα προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. και ασφαλώς τα προτιμούν λόγω της ανώτερης ποιότητάς, τους έναντι των άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων. Άλλωστε ας μην λησμονούμε πως η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει 107 ονομασίες ως Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., εκ των οποίων οι 76 αφορούν προϊόντα Π.Ο.Π. και οι 31 προϊόντα Π.Γ.Ε., ευρισκόμενη στην 5η θέση του σχετικού καταλόγου μεταξύ των Κ-Μ της Ε.Ε.

Β. Μακρυγιάννη: Αυτά ως προς τις εξαγωγές. Ας πάμε τώρα στο κομμάτι των επενδύσεων. H Γαλλία, αποτέλεσε το 2021 τον 5ο μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην Ελλάδα, με επενδύσεις συνολικού ύψους 1,49 δισ.€. Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, οι λόγοι που επιλέχθηκε η χώρα μας και ποιοι είναι οι κυριότεροι κλάδοι που ενδιαφέρουν τους Γάλλους επενδυτές;
Α. Μπαλτά: Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το σύνολο του 2021, ξεπέρασαν τα 4,8 δις. ευρώ (4.846 εκατ. ευρώ), έναντι 2,8 δις. (2.813 εκατ. ευρώ) το ίδιο διάστημα του 2020 (49,5%). Πρόκειται για επίπεδα ρεκόρ (οι μεγαλύτερες καθαρές εισροές Ξ.Α.Ε. από το έτος 2002), τα οποία επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την επιτυχημένη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Οι λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα επιλέχθηκε από την Γαλλία ως σημαντικός επενδυτικός προορισμός σχετίζονται -μεταξύ άλλων-με την σημαντική ανάπτυξη της τάξης του 8,3% της ελληνικής οικονομίας κατά το έτος 2021, τη μείωση της ανεργίας, την ύπαρξη στην Ελλάδα σήμερα ανεπτυγμένων υλικοτεχνικών υποδομών που επιτρέπουν την απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς και το υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό. Επίσης, υπενθυμίζω πως υφίσταται η μεγάλη ευκαιρία του προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 των 32 δισ.ευρώ, μέσω του οποίου θα υλοποιηθούν 58 μεταρρυθμίσεις και 112 μεγάλα έργα. Σημαντική παράμετρο αποτελεί η μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις αλλά και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η εξαιρετική προσπάθεια που έχει ήδη γίνει στην ψηφιοποίηση του κράτους, αλλά και η επικείμενη υιοθέτηση των δικτύων 5G.

Το ενδιαφέρον των Γάλλων επενδυτών, σύμφωνα με την ως τώρα δραστηριοποίησή τους επικεντρώνεται στους κάτωθι τομείς: ενέργεια (ηλεκτρισμός, Α.Π.Ε.), τουρισμός, κατασκευή και διαχείριση βασικών υποδομών (δημόσια έργα – αυτοκινητόδρομοι), υπηρεσίες κοινής ωφελείας και ειδικότερα διαχείριση δικτύων ύδρευσης/λυμμάτων (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), μεταφορές (ειδικότερα σιδηρόδρομοι) και υγεία.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω την ύπαρξη επενδυτικών ροών και από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, με τις επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία να κατευθύνονται αμιγώς στην πραγματική οικονομία της χώρας και οι σημαντικότερες εξ αυτών να έχουν πραγματοποιηθεί – κυρίως μέσω θυγατρικών εταιρειών – στους τομείς των δομικών υλικών και βιομηχανικών προϊόντων, φαρμάκων-καλλυντικών, τροφίμων, οίνου, κοσμημάτων και συγκεκριμένων τομέων υπηρεσιών όπως ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων και η ανάπτυξη λογισμικού. Επιπροσθέτως, ελληνικές εταιρείες, κυρίως από χώρο των δομικών υλικών (μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές), δραστηριοποιούνται στη γαλλική αγορά, μέσω ανάληψης έργων, συχνά ως υπεργολάβοι γαλλικών ή άλλων εταιρειών. Τέλος, αξιόλογος είναι ο αριθμός επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα εισαγωγών ελληνικών τροφίμων και ποτών στη Γαλλία, καθώς και ελληνικών καταστημάτων που πωλούν προϊόντα τροφίμων και έτοιμα φαγητά (traiteur), ενώ τέλος αξιόλογη είναι η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων και στον χώρο της εστίασης.

Β. Μακρυγιάννη: Είναι γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στην Γαλλία. Από την έως τώρα εμπειρία σας, πόσο εύκολες είναι οι διαδικασίες εισόδου και τα κανάλια διανομής στην Γαλλία;
Α. Μπαλτά: Όσον αφορά τις διαδικασίες εισόδου δεν παρατηρείται κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα αφού βρισκόμαστε στην Ε.Ε. και ως εκ τούτου βρίσκεται σε ισχύ η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Αναφορικά με την πρόσβαση στα κανάλια διανομής στη Γαλλία, αυτή δεν είναι ασφαλώς εύκολη και χρειάζεται μεγάλη και εντατική προσπάθεια, αφού ένα προϊόν για να εισέλθει στη γαλλική αγορά θα πρέπει να είναι ποιοτικά άψογο, να προτιμάται από τους Γάλλους καταναλωτές και να σημειώνει υψηλές πωλήσεις. Πολλές φορές η τοποθέτηση ενός προϊόντος σε ένα γνωστό γαλλικό εστιατόριο, μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά στην προώθησή του στα εδώ σημεία λιανικής πώλησης, όπως και να διευκολύνει την πρόσβασή του στα εδώ κανάλια διανομής. Εντούτοις, στην εξαγωγική προσπάθεια απαιτείται σοβαρότητα, συστηματική προώθηση ποιοτικών ελληνικών προϊόντων, επιμονή, συμμετοχή σε εδώ διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών και σε ελληνικές επιχειρηματικές αποστολές, προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ, ανεύρεση αξιόπιστου εδώ εισαγωγέα τροφίμων κλπ.

Θα ήθελα να επισημάνω πως στις προσπάθειες αυτές των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι διά του αρμοδίου Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αυτές χρειάζονται σχετικά με τη δραστηριοποίησή τους στη γαλλική αγορά.

Β. Μακρυγιάννη: Ας θεωρήσουμε ότι μία εταιρεία έχει καταφέρει να εισέλθει με επιτυχία στη γαλλική αγορά. Σε ποιες άλλες αγορές μπορεί να διεισδύσει όντας ήδη στη γαλλική; Κατά τη γνώμη σας, η Γαλλία, αποτελεί επιχειρηματικό hub για την ευρύτερη περιοχή;

Α. Μπαλτά: Ασφαλώς και μπορεί να αποτελέσει επιχειρηματικό hub για την ευρύτερη και όχι μόνο περιοχή. Ειδικά οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή των Παρισίων, διαθέτουν ασυναγώνιστη πρόσβαση σε μια ευρωπαϊκή αγορά άνω των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, όπως επίσης στις αγορές της Αφρικής και της Ασίας. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να εγκατασταθούν στη Γαλλία απολαμβάνουν υποδομές παγκόσμιας κλάσεως. Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας προσφέρει γρήγορες και συχνές συνδέσεις από την περιοχή των Παρισίων με όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, Βρυξελλών, Άμστερνταμ και Γενεύης. Η Περιφέρεια του Παρισιού συνδέεται επίσης με τρία διεθνή αεροδρόμια μέσω των οποίων μπορούν να προσεγγιστούν απευθείας περισσότεροι από 260 προορισμοί σε 191 χώρες.

Β. Μακρυγιάννη: Κυρία Πρέσβη σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις χρηστικές απαντήσεις, αλλά και τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιραστήκαμε με τους αναγνώστες μας. Είναι όντως πολλές και σημαντικές οι εμπορικές και επενδυτικές προοπτικές που παρουσιάζει η χώρα μας για τους Γάλλους, σε πολλούς τομείς. Αυτό άλλωστε αναδείχθηκε και στο πλαίσιο των συναντήσεων που είχε η πολυπληθής και υψηλού επίπεδου αντιπροσωπεία Γάλλων επιχειρηματιών της MEDEF, κατά την τριήμερη επίσκεψή της στην Αθήνα (9-11/5/2022), μετά από πρόσκληση του ΣΕΒ.

Α. Μπαλτά: Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω για αυτήν τη συνέντευξη και τη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει ο ΣΕΒ ως προς τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ