Ενθάρρυνση συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου για αξιοποίηση νέων ευκαιριών

Συνέντευξη κας Βίκυς Μακρυγιάννη, Διευθύντριας Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΕΒ, στον Επιχειρηματικό Οδηγό 2023 – Business Κύπρου – Ελλάδας

Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα στην εξωστρέφεια;

Οι ελληνικές εξαγωγές παρά τις δυσμενείς συνθήκες στη διεθνή οικονομία, την περασμένη χρονιά, συνέχισαν την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το 2022, αγγίζοντας τα €54,68 δισ. από €40 το 2021 (αύξηση 36,7%). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων, οι ελληνικές εξαγωγές κινήθηκαν επίσης ανοδικά, φτάνοντας τα €35 δισ., καταγράφοντας αύξηση 21,4%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Τις πρώτες θέσεις στα εξαγώγιμα προϊόντα κατέλαβαν τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα βιομηχανικά είδη. Η πορεία των εξαγωγών αποδεικνύει ότι η βιομηχανία διατηρεί ισχυρή ανταγωνιστικότητα, παρά τις εντεινόμενες πιέσεις από τον πόλεμο της Ουκρανίας αλλά και την ενεργειακή κρίση.  Τόσο ο πληθωρισμός και το εμπορικό έλλειμα (που προκύπτει από την αύξηση των εισαγωγών) είναι δυο μεγέθη που πρέπει να αξιολογούμε.

Το θέμα του πληθωρισμού συνδέεται με την ρεαλιστική αποτίμηση των εξαγωγικών επιδόσεων. Οι εξαγωγές, σε τρέχουσες τιμές (δηλαδή με την επίδραση του πληθωρισμού), έχουν όντως αυξηθεί, σε σταθερές τιμές όμως (χωρίς την επίδραση του πληθωρισμού) μειώθηκαν κατά 2,5%. Με απλά λόγια, ο πραγματικός όγκος των εξαγωγών παρουσιάζει μία μικρή συρρίκνωση.  Από την άλλη πλευρά, η πορεία του εμπορικού ελλείματος που οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών χρήζει σχετικής παρακολούθησης. Οι εισαγωγές το 2022, διαμορφώθηκαν σε περίπου €93 δισ., καταγράφοντας αύξηση 42,2% σε σύγκριση με το 2021. Εξαιτίας των εισαγωγών (με ή χωρίς πετρελαιοειδή), το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε το 2022 σε €38,4 δισ., καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 50,7%, σε σύγκριση με το 2021.

Πώς βλέπετε τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας;

Ελλάδα και Κύπρος έχουν αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα. Οι εμπορικές μας συναλλαγές παρουσιάζουν ανοδική πορεία στην μετά covid εποχή, με τις ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο να αγγίζουν τα €3,2 δισ. το 2022 έναντι €2,6 δισ. το 2021 και τις εισαγωγές τα €554 εκ., έναντι €460 εκ. αντιστοίχως.  Συγκεκριμένα, η Κύπρος είναι ο τέταρτος εξαγωγικός προορισμός των ελληνικών προϊόντων μετά την Ιταλία, την Βουλγαρία και την Γερμανία, ενώ η Ελλάδα ο δεύτερος εξαγωγικός προορισμός για τα κυπριακά προϊόντα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τις κυπριακές εισαγωγές, η κυπριακή αγορά δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι στην πρώτη θέση στις εισαγωγές της. Τα κυριότερα προϊόντα που εξήχθησαν από την Ελλάδα κατά το 2022 ήταν τα ορυκτά καύσιμα & πετρελαιοειδή, ηλεκτρικές συσκευές, μηχανήματα και φάρμακα. Τα κυριότερα προϊόντα που εισήχθησαν στην Ελλάδα από την Κύπρο κατά το 2022 ήταν τα απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου και χάλυβα, οι πατάτες, τα τυροκομικά, συμπεριλαμβανομένων και των χαλουμιών, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα χοιρινά κρέατα. Η συνεχής αύξηση του διμερούς εμπορίου σε όλους τους τομείς, αντανακλά την εγγύτητα των δύο κοινωνιών, επιβεβαιώνει την αμφίδρομη εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των χωρών μας και ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία.

 Σε ποιους τομείς κατά τη γνώμη σας, μπορεί να υπάρξει στενότερη επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας;

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες με παρόμοιες κουλτούρες και παραδόσεις, οι οποίες μοιράζονται ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και εμπορικούς δεσμούς. Οι βιομηχανίες μας επίσης έχουν παρόμοιες προκλήσεις και προβλήματα, όπως η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, η προσαρμογή στη 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η ανάπτυξη της καινοτομίας, η ενίσχυση του ποσοστού της Βιομηχανίας στο ΑΕΠ, η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων την επόμενη Προγραμματική Περίοδο κ.ά.  Η ενθάρρυνση περαιτέρω συνεργασιών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου Κύπρου- Ελλάδας καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που μας ενώνουν, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Έτσι μόνο θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε τομείς όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, η τεχνολογία, ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, οι κατασκευές και η εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η προσέλκυση επενδύσεων εκατέρωθεν-ιδιαίτερα στον πολλά υποσχόμενο κλάδο του real estate-, αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον των ελληνικών εταιρειών για επέκταση στην Κύπρο θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν για το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι η αύξηση των συνεργειών των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων, για την περαιτέρω πρόσβαση των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Μέσης Ανατολής και των κυπριακών σε αυτή των Βαλκανίων.

Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο ΣΕΒ στον τομέα της εξωστρέφειας;

 Ο ΣΕΒ συμβάλλει στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσω του πλέγματος υπηρεσιών ExportReady, που περιλαμβάνει: εκπαίδευση εξαγωγικών στελεχών, εμπορική δικτύωση και επιχειρηματικές συνεργασίες σε στοχευμένες αγορές, συνδρομή σε έκτακτα εξαγωγικά θέματα και στρατηγική πληροφόρηση για αγορές στόχους και κλάδους, σε συνεργασία με τον Όμιλο Fitch και το ExportGate της Eurobank. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουμε ενημερωτικές ημερίδες για πληθώρα χωρών καθώς και επιχειρηματικές αποστολές, με στόχο την περαιτέρω αύξηση των εμπορικών συναλλαγών της χώρας μας με τις διεθνείς αγορές.  Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι οι επιχειρήσεις, μέσα σε ένα τόσο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, διατηρούν αμείωτη την εξαγωγική τους δυναμική, αποδεικνύοντας τον υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να βρίσκουν διεξόδους είτε σε νέες αγορές, είτε διεκδικώντας μεγαλύτερα μερίδια στις παραδοσιακές αγορές.

 

 

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ