Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην πράξη

29 Ιουλίου 2023 | Άρθρα & Συνεντεύξεις
Θεματικές: Καινοτομία

Άρθρο κας Μάγκυς Αθανασιάδη, Διευθύντριας του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας ΣΕΒ, στα Νέα

Η οικονομία της Ελλάδας συνεχίζει να υποφέρει εξαιτίας του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, δηλαδή από το γεγονός  ότι εισάγουμε πολύ περισσότερα από ότι εξάγουμε. Με βάση στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, ανήλθε σε 12.253,1 εκατ. Ευρώ.

Η ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο της στρατηγικής της χώρας μας. Η βιομηχανία αποτελεί κρίσιμο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρά κράτη με υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Σημαντικές προκλήσεις στην επιδιωκόμενη μετάβαση σε ένα πρότυπο εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας αποτελούν τόσο το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων που επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα, όσο και οι περιορισμένες εξαγωγές που γίνονται ακόμη πιο περιορισμένες εάν μιλάμε για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Από την άλλη, η  διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, για την ανάπτυξη βιομηχανικής παραγωγής σε χώρες σαν την Ελλάδα, δεν μπορεί να βασίζεται στο χαμηλό κόστος παραγωγής. Το δυνατό σημείο της Ελλάδας είναι το υψηλού επιπέδου επιστημονικό της δυναμικό, το οποίο όμως σε μεγάλο ποσοστό, δυστυχώς μεταναστεύει, αναζητώντας αλλού πιο ελκυστικές συνθήκες και προοπτικές.. Η πρόκληση αυτή συνδέεται κυρίως με την έλλειψη ενός οράματος και ενός εφαρμόσιμου πλάνου, που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη μιας οικονομίας που στηρίζεται στην υψηλή τεχνολογία και την εξειδικευμένη γνώση. Μια οικονομία που για να αναπτυχθεί και να γίνει ακόμη πιο ελκυστική στο ταλέντο χρειάζεται ένα θαρραλέο άλμα προς την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό είναι το βασικό θεμέλιο που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να γίνει παγκοσμίως ανταγωνιστική σε στοχευμένους βιομηχανικούς τομείς του 21ου αιώνα που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής.

Αναπτύσσοντας τεχνολογική καινοτομία καλλιεργείται ταλέντο και δεξιότητες, ενδυναμώνεται η έρευνα και η διανοητική ιδιοκτησία, επιτυγχάνονται επωφελείς επενδύσεις και διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες. Δημιουργείται έτσι ένα δυναμικό οικοσύστημα  με ισχυρές παραγωγικές επιχειρήσεις, τεχνολογικές startups και εξειδικευμένες ερευνητικές ομάδες ικανό να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τέτοια οικοσυστήματα δημιουργούν ένα γόνιμο έδαφος για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, ξένων αλλά και Ελληνικών. Ταυτόχρονα συμβάλουν στην προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων, αλλά και στη μείωση της μετανάστευσης ελληνικών επιχειρήσεων και κυρίως startups στο εξωτερικό.  Είναι το είδος του «ενάρετου» επενδυτικού κύκλου που δημιουργεί η καινοτομία και στο οποίο η Ελλάδα μπορεί να βασίσει σημαντικό κομμάτι της αναπτυξιακής της προοπτικής και της κοινωνικής ευημερίας.

Η περίπτωση του οικοσυστήματος της φαρμακοβιομηχανίας

Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας είναι ίσως ένας από τους πρώτους κλάδους που έχουν καταλάβει την αξία τέτοιων συνεργασιών. Έχει συμβάλει σε αυτό και η πρωτοβουλία Healthcare & Life Sciences του ΣΕΒ και των Innovative Greeks που έχει στόχο την ανάπτυξη και μεγέθυνση του ελληνικού οικοσυστήματος υπηρεσιών υγείας και βιο-επιστημών, την ενδυνάμωση της έρευνας και την ανάπτυξη συνεργασιών που θα δημιουργήσουν περισσότερες καινοτόμες, εξωστρεφείς βιομηχανίες, υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και startups διεθνούς βεληνεκούς. Όπως άλλωστε ανέφερε ο Δρ Στέλιος Παπαδόπουλος Chairman of the Board of Biogen,  στα 80 μέλη της κοινότητας υπηρεσιών υγείας και βιο-επιστημών που έχει δημιουργήσει ο ΣΕΒ, οι φορολογικές διευκολύνσεις δεν αποτελούν πλέον τον πρωταρχικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων. Σήμερα οι επενδυτές αναζητούν καλές υποδομές και ισχυρό οικοσύστημα.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ