12 Προτεραιότητες της επιχειρηματικής κοινότητας για την Ευρώπη – Άρθρο κ. Γιάννου Μητσού, Senior Advisor Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ στο insider.gr, 22/5/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης στην ΕΕ και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θέσπιση των ευρωπαϊκών πολιτικών που θα επηρεάσουν και την Ελλάδα. Η ποιοτική, και βιώσιμη, σύγκλιση με την Ευρώπη περνάει από ενεργό, τεκμηριωμένη και εποικοδομητική συμμετοχή σε αυτό.

Η ΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά, έχει το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο, 16% του συνόλου των εξαγωγών ενώ είναι πρωτοπόρος της παγκόσμιας διπλωματίας και της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής. Παραμένει παγκόσμιος πρωταθλητής στις κοινωνικές δαπάνες αλλά η γήρανση του πληθυσμού και οι παγκόσμιες ανταγωνιστικές πιέσεις δημιουργούν νέες προκλήσεις.
Ο ιδιωτικός τομέας στην Ευρώπη περιλαμβάνει το 80% των δουλειών στην ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν (€200 δισ. για Έρευνα και Καινοτομία το 2016, €50 δισ. για κατάρτιση) ενώ πλήρωσαν και φόρους πάνω από €2 τρισ. Στο κατώφλι της αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος, πάρα πολλά θέματα έχουν, κυρίως, ευρωπαϊκή διάσταση.
Ο ΣΕΒ κατέθεσε 12 προτεραιότητες για τα κρίσιμα ζητήματα για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Αφετηρία είναι η αναβαθμισμένη ελληνική συμμετοχή σε καίριες επιτροπές του ΕΚ και νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Για τη βιομηχανία, το διεθνές εμπόριο και τις ΜμΕ, οι ευρωπαϊκές πολιτικές επικεντρώνονται σε δικαιότερο ανταγωνισμό, καινοτομία, επενδύσεις, απλό κανονιστικό πλαίσιο, ψηφιακό μετασχηματισμό και δεξιότητες, και ενίσχυση της βιωσιμότητας της βιομηχανίας. Χρειάζεται συντονισμός, στήριξη και συμπληρωματικότητα των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την 4η βιομηχανική επανάσταση, με παρεμβάσεις που να ανταποκρίνονται στις επιμέρους εθνικές ανάγκες.
Στην Ενιαία Αγορά, τα βήματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερες ανησυχίες και προκλήσεις αλλά και να διασφαλιστεί η σωστή και απλή μεταφορά των κανόνων σε εθνικό επίπεδο. Στην Ευρωζώνη, το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας.
Στην Ενέργεια, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις από την εξάρτηση στις εισαγωγές ενέργειας, την κλιματική αλλαγή με μικρό προϋπολογισμό, τον περιορισμένο συντονισμό και την έλλειψη ενιαίας αντιμετώπισης τρίτων χωρών. Η ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας περνάει και από την ταχύτερη και πληρέστερη εφαρμογή ευρωπαϊκών Οδηγιών, και αντιστάθμιση.
Ως προς την κλιματική αλλαγή, οι επιχειρήσεις μας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» και πρέπει να συνδυαστεί η πρωτοπορία απέναντι στην κλιματική αλλαγή με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Την ίδια στιγμή, στην κυκλική οικονομία είναι σημαντικό να χρηματοδοτηθούν δράσεις και υποδομές για την ταχεία και σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της χώρας που θα επιτρέψουν την επίτευξη των νέων στόχων (π.χ. μείωση της ταφής απορριμμάτων σε 10% το 2035).
Η διαχρονικά περιορισμένη παραγωγική αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων έχει αποτρέψει τη σύγκλιση της Ελλάδας με την ΕΕ. Αλλαγές στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 μπορούν να βελτιώσουν τη σύγκλιση των ελληνικών επιχειρήσεων (και ειδικά των ΜμΕ). Χρειάζεται έμφαση στη μετρήσιμη βελτίωση επιχειρηματικών χαρακτηριστικών, ευρεία γκάμα εργαλείων και κανόνες κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες της κρίσης στις περιφέρειες.
Στην οικονομική πολιτική, η βελτίωση του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην ανάκαμψη. Μπορούμε να διεκδικήσουμε στήριξη, μέσω κινήτρων, για μείωση και καταμερισμό του κινδύνου.
Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων, θα δοθεί μεγάλη έμφαση σε πολιτικές ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και σε πρωτοβουλίες για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων. Ζητούμενο για την Ελλάδα η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Οι τρείς πυλώνες της Ψηφιακής Στρατηγικής: στοχεύουν σε καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες, βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον για ψηφιακά δίκτυα και μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας. Χώρες που είναι ακόμα πίσω πρέπει να στηριχθούν στο πλαίσιο κοινών στόχων και έξυπνων πολιτικών.
Εξελίξεις στις φορολογικές οδηγίες (CCTB, Digital Tax, Definite VAT) θα επηρεάσουν και την ελληνική πραγματικότητα όπου απαιτείται ομοφωνία ενώ και ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, το πλαίσιο και η υλοποίηση των φορολογικών ελέγχων απασχολούν έντονα όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Τέλος, το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών περνάει από σύγχρονες επενδύσεις στον τομέα των αστικών μεταφορών, τη βελτίωση ποιότητας ζωής και την ολοκλήρωση Διευρωπαϊκών Δικτύων υποδομών (ενεργειακών, μεταφορικών, κοινής ωφέλειας κοκ).
Αυτά τα θέματα είναι και πολιτικά και τεχνικά. Χρειαζόμαστε Ευρωβουλευτές με αντίληψη, γνώση και διάθεση που θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο δύσκολο έργο. Η επιλογή βρίσκεται στα χέρια των πολιτών.
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ