VK PREMIUM: Ξεκίνησε το νέο ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Καινοτομώ» – Επιδότηση έως 80% για επενδύσεις R & D

13 Ιουνίου 2024 | Νέα Μελών

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, η νέα δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση. Μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς.

Τα έργα προς επιδότηση θα πρέπει να ανήκουν στη βιομηχανική έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη.

Τέσσερις επιμέρους δράσεις

 Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» περιλαμβάνει τέσσερις (4) δράσεις (επιμέρους προγράμματα) με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ:

1.Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

α) Να μετονομαστεί η κατηγορία σε: Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

β) Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιουλίου 2024 -> Υποβολή αιτήσεων έως 30 Ιουλίου 2024

2.Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

α) Να μετονομαστεί η κατηγορία σε: ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

β) Υποβολή αιτήσεων έως 17 Ιουλίου 2024 -> Υποβολή αιτήσεων έως 09 Σεπτεμβρίου 2024

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 • Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 2.000.000 €
 • Από 35% έως 60% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη

IV.Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) 

 • Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe
 • Το ποσοστό επιδότησης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%.

Παραδείγματα Κατηγοριών Παρέμβασης ανά κλάδο 

Υλικά – Κατασκευές & Βιομηχανία

 • Εξοπλισμός & συστήματα για τη μετάβαση στη ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή
 • Διεργασίες & συστήματα για τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή
 • Υλικά, διεργασίες, διατάξεις & συστήματα παραγωγής για την κυκλική οικονομία
 • Αναδιαμορφώσιμα συστήματα παραγωγής & αλυσίδες προστιθέμενης αξίας
 • Νανοτεχνολογία
 • Υλικά, διεργασίες και διατάξεις για παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας

Αειφόρος Ενέργεια

 • Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ενέργεια από ΑΠΕ
 • Αποθήκευση Ενέργειας
 • Τεχνολογίες και συστήματα υδρογόνου και κλιματικά ουδέτερων καυσίμων
 • Έξυπνα δίκτυα
 • Ενέργεια και Αγροτικός Τομέας/Περιβάλλον
 • Ενέργεια και Μεταφορές

Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία

 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Υγεία Εδαφών και Υδάτων
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Προστασία, ανάδειξη και αειφόρος διαχείριση της βιοποικιλότητας
 • Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Οικολογικός
 • Σχεδιασμός Προϊόντων

Ψηφιακές Τεχνολογίες

 • Τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών, Έξυπνα δίκτυα & Υπηρεσίες, Ρομποτική
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (TN), έξυπνη, ψηφιοποιημένη βιομηχανία και μεταποίηση
 • Ασφάλεια σε Ψηφιακό Περιβάλλον
 • Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικές τεχνολογίες

Πολιτισμός – Τουρισμός

 • R&D καινοτομιών για την ανάδειξη, προστασία και προβολή του ελληνικού πολιτισμού
 • R&D καινοτομιών για την ενίσχυση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού

Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Ενίσχυση συστήματος εμπορευματικών μεταφορών κι εφοδιαστικής αλυσίδας για αύξηση ανταγωνιστικότητας
 • Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και Πράσινες Μεταφορές
 • Ενίσχυση της αυτονομίας στις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων

Βιοεπιστήμες – Υγεία

 • Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Ανάπτυξη συνδυαστικών προϊόντων-τεχνολογιών για στοχευμένες θεραπευτικές λύσεις
 • Κλινική Έρευνα
 • Φαρμακευτικά και άλλα παρεμφερή προϊόντα

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για την υποβολή της αίτησης στα πλαίσια του «Ερευνώ – Καινοτομώ».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

VK PREMIUM

H VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων συμβάλλει καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των επιχειρήσεων.

Με 16 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα, η VK PREMIUM διερευνά τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και μεγιστοποιεί τις πιθανότητες ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που ταιριάζει στην επιχείρηση.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια των επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως: Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Στρατηγικές επενδύσεις – Διαδικασία fast track

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα: Ανάπτυξης εταιρειών (πωλήσεις & marketing), Μείωσης κόστους (εφοδιαστική αλυσίδα, παραγωγή), Αποτίμησης εταιρειών

Υποστήριξη επενδύσεων Φαρμακευτικής Κάνναβης σε σχέση με: Αδειοδοτήσεις, Υλοποίηση επενδύσεων

Η Αποστολή μας

 Καθοδήγηση στην επιλογή και αξιοποίηση των κατάλληλων επενδυτικών κινήτρων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα βελτιώσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Η μακροχρόνια εμπειρία της VK PREMIUM σε συνδυασμό με το ευρύ χαρτοφυλάκιο πελατών της από δυναμικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας, εγγυώνται την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ