Επιχειρήσεις που καινοτομούν σε ένα οικοσύστημα συνεργασίας

Η καινοτομία είναι μοχλός για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οραματιζόμαστε μέσα στα επόμενα χρόνια να δούμε περισσότερες ταχύτατα αναπτυσσόμενες startups, μεγάλες ξένες εταιρίες να στήνουν κέντρα έρευνας στην Ελλάδα, τις ελληνικές επιχειρήσεις να μετασχηματίζονται σε εξαγωγικές και καινοτόμες και τα πανεπιστήμιά μας να μεταφράζουν την έρευνα που πραγματοποιούν σε πατέντες με οικονομικό αντίκρισμα.

Επιχειρήσεις που καινοτομούν σε ένα οικοσύστημα συνεργασίας

Η καινοτομία είναι μοχλός για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οραματιζόμαστε μέσα στα επόμενα χρόνια να δούμε περισσότερες ταχύτατα αναπτυσσόμενες startups, μεγάλες ξένες εταιρίες να στήνουν κέντρα έρευνας στην Ελλάδα, τις ελληνικές επιχειρήσεις να μετασχηματίζονται σε εξαγωγικές και καινοτόμες και τα πανεπιστήμιά μας να μεταφράζουν την έρευνα που πραγματοποιούν σε πατέντες με οικονομικό αντίκρισμα.

 1. Ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία σε προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες και υπηρεσίες. Στόχος μας, το ποσοστό των δραστηριοτήτων υψηλής και μέσης/υψηλής τεχνολογικής έντασης στον κλάδο της μεταποίησης στην Ελλάδα από 17% που είναι σήμερα να πλησιάσει το 46,5% που είναι ο ευρωπαϊκός μ.ό.
 2. Ουσιαστική υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τεχνογνωσία, πόρους, διασυνδέσεις και πρόσβαση σε νέες αγορές ώστε να διαδραματίσει τον αναπτυξιακό ρόλο που του αναλογεί. Στόχος μας, τα επόμενα πέντε χρόνια το εγχώριο οικοσύστημα των startups να φτάσει κεφαλαιοποίηση 10 δισ. ευρώ προκειμένου να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μ.ό.
 3. Προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων έντασης τεχνολογίας από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας για τη δημιουργία και τη λειτουργία κέντρων έρευνας & ανάπτυξης, κέντρων ικανοτήτων, ή και μονάδων παραγωγής.
 4. Προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού για να εργαστεί σε Ελληνικές επιχειρήσεις και/ή να εγκατασταθεί στη χώρα μας. Είναι επιτακτικό η Ελλάδα όχι μόνο να επαναπατρίσει μερίδιο αυτών που διέρρευσαν με το brain drain αλλά και να προσελκύσει ‘ψηφιακούς νομάδες’.
 5. Ενημέρωση για τα επιτεύγματα του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Βελτίωση της εικόνας της χώρας στο παγκόσμιο στερέωμα, ανάδειξη της ως προορισμού επενδύσεων στον κλάδο της Καινοτομίας, και προώθηση συνεργασιών.

Μέσα από την Επιτροπή Καινοτομίας, ο ΣΕΒ υλοποιεί σημαντικές δράσεις και υποστηρίζει εμπράκτως τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις.

 1. Στηρίζει τη δικτύωση των νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Με την πρωτοβουλία Innovation Ready ενισχύει τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ βιομηχανίας, ΜμΕ, Startups και ερευνητικής κοινότητας, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη της καινοτομικής ικανότητας της χώρας.
 2. Φέρνει κοντά όλους τους καινοτόμους Έλληνες μέσα από την κοινότητα Innovative Greeks, και αξιοποιεί το δίκτυο Ελλήνων του εξωτερικού για να βοηθήσει στην ταχύτερη ανάπτυξη των εταιρειών τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία Innovative Greeks δίνει την ευκαιρία στους εφευρετικούς Έλληνες να γνωριστούν μεταξύ τους και τελικά να συνεργαστούν μέσα από εργαλεία, όπως matchmaking και pitching events, mentoring, θέσεις εργασίας και συνεργατικά έργα.
 3. Υποστηρίζει εμπράκτως το Scale-up των Ελληνικών start-ups με δράσεις δικτύωσης για την ανάπτυξη συνεργασιών, τη χρηματοδότηση, την ανταλλαγή δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, την επέκταση σε ξένες αγορές και την εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού. Ο ΣΕΒ χτίζει το Scale up Community και μέσα στον ίδιο τον Σύνδεσμο ώστε να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας και να τους προσφέρει εξατομικευμένη προβολή και υποστήριξη.
 4. Εκπονεί προτάσεις και δράσεις για την προσέλκυση επενδύσεων εντάσεως τεχνολογίας, με την υποστήριξη της Accenture και σε στενή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς. Η εγκατάσταση στη χώρα κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, data centers, competence centers, κ.ά., αποτελεί έναν ισχυρό μηχανισμό για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της γρήγορης μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
 5. Παράγει μελέτες και τεκμηρίωση που αναδεικνύει τα ζητήματα που ανακύπτουν γύρω από την τεχνολογία και την καινοτομία (ρυθμιστικό περιβάλλον, υποδομές, κίνητρα, κλπ.), αποσκοπώντας στην ταχύτερη ανάπτυξη της καινοτομικής ικανότητας της χώρας.
 6. Προβάλει το Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας στο διεθνές στερέωμα και αναδεικνύει τη χώρα ως προορισμό επενδύσεων για εταιρείες τεχνολογίας. Συνεργάζεται και συνομιλεί με την πολιτεία, με φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του Ελληνικού οικοσυστήματος Καινοτομίας και την ανάδειξη των ευκαιριών που παρουσιάζει.
 1. Επιτροπή Καινοτομίας του ΣΕΒ: υποστηρίζει εμπράκτως την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων, το ταχύτερο scale-up του οικοσυστήματος καινοτομίας, την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, τον επαναπατρισμό προσωπικού υψηλών δεξιοτήτων και τέλος την προβολή του Ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας στο εξωτερικό.

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάγκυ Αθανασιάδη

Διευθύντρια, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας

@ mathanassiadi@sev.org.gr

Κώστας Τρούλος

Senior Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας

@ ctroulos@sev.org.gr

Ζήσης Μανούζας

Associate Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας

@ zmanouzas@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα #SEV4Growth

Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2024

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ