Φιλοαναπτυξιακή Φορολογική Πολιτική

Μια αποτελεσματική φορολογική πολιτική, στο πλαίσιο της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη και μακρόπνοη ανάπτυξη. Μέσω της Φορολογικής Επιτροπής του, ο ΣΕΒ συμμετέχει ενεργά στις εθνικές και ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις, προωθεί προτάσεις φορολογικής πολιτικής και απευθύνει στις αρμόδιες αρχές οριζόντια και ad hoc φορολογικά ζητήματα.

Φιλοαναπτυξιακή Φορολογική Πολιτική

Μια αποτελεσματική φορολογική πολιτική, στο πλαίσιο της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη και μακρόπνοη ανάπτυξη. Μέσω της Φορολογικής Επιτροπής του, ο ΣΕΒ συμμετέχει ενεργά στις εθνικές και ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις, προωθεί προτάσεις φορολογικής πολιτικής και απευθύνει στις αρμόδιες αρχές οριζόντια και ad hoc φορολογικά ζητήματα.

Η διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου που ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές προοπτικές και οδηγεί στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, παραμένει σταθερά στόχος, παρά την εισαγωγή μιας σειράς σημαντικών βελτιώσεων που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Τα θέματα που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, στους φόρους κατανάλωσης, στους έμμεσους φόρους επί της παραγωγής και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κλπ. πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, με στόχο την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων, τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.
Επιπλέον, η προώθηση εξειδικευμένων φορολογικών κινήτρων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

 1. Διαμόρφωση φιλοεπενδυτικού φορολογικού συστήματος που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη των επενδύσεων και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και των δημόσιων εσόδων.
 2. Φορολογικά κίνητρα όπως οι υπερ-αποσβέσεις και οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις, τα κίνητρα διατήρησης ταλέντων, τα κίνητρα για την ανάπτυξη των ΜμΕ, η επέκταση για τουλάχιστον μία 10ετία του χρόνου συμψηφισμού των σωρευμένων ζημιών με μελλοντικά κέρδη, η ομιλική φορολόγηση, κλπ.
 3. Θέσπιση χρηματοοικονομικών φορολογικών κινήτρων για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.
 4. Απλούστευση των ελεγκτικών διαδικασιών φορολογικών ελέγχων.
 5. Παρακολούθηση της εναρμόνισης της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας με τις Κοινοτικές Οδηγίες και τα εργαλεία του ΟΟΣΑ.
 6. Προώθηση, στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, των επιχειρησιακών ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικής διοίκησης.
 1. Φορολογική Επιτροπή: Γίνετε μέλος της επιτροπής για να συνεισφέρετε στη διαμόρφωση προτεινόμενων φορολογικών παρεμβάσεων σχετικά με τη φορολογική διοίκηση, την εταιρική φορολογία, τους φορολογικούς ελέγχους, τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 2. Επιτροπή Επενδύσεων: Γίνετε μέλος της επιτροπής για να συνεισφέρετε στη συζήτηση πολιτικής σχετικά με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, τα επενδυτικά κίνητρα, τις φορολογικές διαδικασίες και την απλούστευση των επενδυτικών αδειοδοτήσεων.

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί.

Κώστας Σφακάκης

Σύμβουλος Διοίκησης ΣΕΒ σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής

@ ksfakakis@sev.org.gr

Σωτηρία Καλαντζή

Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

@ skalantzi@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα #SEV4Growth

Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2024

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ