Διευκόλυνση Επενδύσεων & Χρηματοδότηση

Ο ΣΕΒ εργάζεται συστηματικά για την προώθηση, προσέλκυση και διευκόλυνση διεθνών και εγχώριων επενδύσεων και τη μετατροπή της Ελλάδας σε θελκτικό επενδυτικό προορισμό. Προτεραιότητες είναι η μείωση των ρυθμιστικών βαρών, η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, η στήριξη επιχειρηματικών συνεργειών, η χρήση έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων και η καθιέρωση επενδυτικών κινήτρων.

Διευκόλυνση Επενδύσεων & Χρηματοδότηση

Ο ΣΕΒ εργάζεται συστηματικά για την προώθηση, προσέλκυση και διευκόλυνση διεθνών και εγχώριων επενδύσεων και τη μετατροπή της Ελλάδας σε θελκτικό επενδυτικό προορισμό. Προτεραιότητες είναι η μείωση των ρυθμιστικών βαρών, η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, η στήριξη επιχειρηματικών συνεργειών, η χρήση έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων και η καθιέρωση επενδυτικών κινήτρων.

 1. Επενδυτικά κίνητρα, σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, την αναβάθμιση της βιομηχανίας και τη διεύρυνση της συμμετοχής των Ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.
 2. Άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και απλοποίηση αδειοδοτήσεων: δημιουργία κεντρικής αρχής αδειοδοτήσεων, ενιαίες άδειες (single license), δεσμευτική τήρηση χρονοδιαγραμμάτων από τις δημόσιες αρχές, επιτάχυνση γραφειοκρατικών και δικαστικών διαδικασιών.
 3. Στήριξη συγχωνεύσεων και εξαγορών για την προσέλκυση και κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων που βοηθούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, ειδικά των ΜμΕ.
 4. Μακρο-οικονομική ανάκαμψη από τις διαδοχικές κρίσεις του 2008-2017 και του COVID-19.
 5. Μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και των διαθέσιμων πόρων ΕΣΠΑ 2021-2027, με στοχευμένες επενδύσεις με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, με έμφαση την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την αναβάθμιση των δικτύων υποδομών, τον εκσυγχρονισμό του κλάδου της υγείας, την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, τη μεγέθυνση των ΜμΕ και την ανάδειξη στρατηγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
 6. Τοποθέτηση της Ελλάδας (Reposition Greece) ως ανταγωνιστικό επενδυτικό προορισμό.
 7. Έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποδοτική διάθεση πόρων του ΕΣΠΑ στην οικονομία.
 1. Ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο: μείωση υπερβολικής φορολόγησης επί της οικονομικής δραστηριότητας (εταιρικοί φόροι, μερίσματα, έμμεσοι φόροι στην παραγωγή, ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ, συγχωνεύσεις και εξαγορές, κ.ά.), και καθιέρωση στοχευμένων κινήτρων στήριξης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, όπως οι υπεραποσβέσεις για έρευνα και ανάπτυξη.
 2. Άρση αντικινήτρων, με έμφαση στη διοικητική μεταρρύθμιση και την επιτάχυνση στην απόδοση δικαιοσύνης.
 3. Έξυπνοι χρηματοδοτικοί και επενδυτικοί μηχανισμοί πλέον των υπαρχόντων προσπαθειών για τη στήριξη της ρευστότητας και των επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων.
 4. Διευκόλυνση συγχωνεύσεων και εξαγορών για τη στήριξη της μεγέθυνσης των ΜμΕ και τη δημιουργία μεγαλύτερων, ανταγωνιστικότερων και περισσότερο καινοτόμων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.
 5. Διευκόλυνση επιλεγμένων επενδυτικών έργων στρατηγικού ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία.
 1. Συμβούλιο Βιομηχανίας: Το Συμβούλιο εκπονεί και προωθεί προτάσεις και πρωτοβουλίες για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εστιάζει στην παραγωγή ολοκληρωμένης πρότασης του ΣΕΒ για μια εθνική βιομηχανική στρατηγική, την επικοινωνία της προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και την υλοποίησή της. Δηλώστε συμμετοχή και ενισχύστε την προσπάθεια μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
 2. Επιτροπή ESG: Είναι αρμόδια για τον καθορισμό και συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών που σχετίζονται με τα θέματα ESG. Στόχος της είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης των αρχών και των πρακτικών ESG από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.
 3. Φορολογική Επιτροπή: Γίνετε μέλος της επιτροπής για να συνεισφέρετε στη διαμόρφωση προτεινόμενων φορολογικών παρεμβάσεων σχετικά με τη φορολογική διοίκηση, την εταιρική φορολογία, τους φορολογικούς ελέγχους, τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 4. Επιτροπή Επενδύσεων: Γίνετε μέλος της επιτροπής για να συνεισφέρετε στη συζήτηση πολιτικής σχετικά με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, τα επενδυτικά κίνητρα, τις φορολογικές διαδικασίες και την απλούστευση των επενδυτικών αδειοδοτήσεων.

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί.

Μάγκυ Αθανασιάδη

Διευθύντρια, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας

@ mathanassiadi@sev.org.gr

Γιάννης Χάμπας

Senior Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας

@ jhambas@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα #SEV4Growth

Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2024

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ