Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Το έργο H2CEM εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ – IPCEI “Hy2Use”) στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου

26 Σεπτεμβρίου 2022 | Νέα Μελών

To καινοτόμο έργο χρήσης πράσινου υδρογόνου αποτελεί σημαντικό σταθμό στον Οδικό Χάρτη για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου

Το καινοτόμο έργο H2CEM του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία τσιμέντου, εντάσσεται πλέον στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ – Important Project of Common European Interest, IPCEI). Αποτελεί το μοναδικό έργο από την Ελλάδα που κρίθηκε επιλέξιμο για χρηματοδότηση με κρατική ενίσχυση, στο πλαίσιο αξιολόγησης προτάσεων έργων τα οποία αφορούν στις τεχνολογίες υδρογόνου για βιομηχανική χρήση (IPCEI Hy2Use).

Με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων από πράσινο υδρογόνο και άλλα βιώσιμα καύσιμα (sustainably sourced fuels), το πρωτοποριακό αυτό έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης για τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα (Καμαρίου Βοιωτίας, Δρεπάνου Αχαΐας και Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης). Οι μονάδες, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι συνολικής ισχύος τουλάχιστον 3,5 MW. Η βιομηχανική αξιοποίηση (first industrial deployment) πράσινου υδρογόνου στα εργοστάσια του Ομίλου στην Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής ιδιαίτερα πρωτοποριακών και καινοτόμων τεχνολογιών, θα συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών CO2 κατά 160.000 τόνους ετησίως (τουλάχιστον 8% ανά τόνο προϊόντος).

Επιπλέον, το H2CEM περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικού περιστροφικού κλιβάνου πιλοτικής κλίμακας, που θα λειτουργεί με υδρογόνο ως κύριο καύσιμο. Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές τεχνικές προκλήσεις της ενδεχόμενης μετάβασης στο πράσινο υδρογόνο ως καυσίμου της τσιμεντοβιομηχανίας, οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης που προβλέπονται στο H2CEM, θα οδηγήσουν στη βαθύτερη κατανόηση των φαινομένων καύσης υδρογόνου. Αυτό αφορά τόσο τις προδιαγραφές των υλικών, όσο και τον σχεδιασμό και λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής τσιμέντου στο μέλλον. Από αυτή την άποψη, το H2CEM κρίνεται ως έργο-σταθμός για την πορεία της ευρωπαϊκής τσιμεντοβιομηχανίας προς την επίτευξη χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Το έργο H2CEM, με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, είναι αυτή τη στιγμή το μόνο στον ΣΕΚΕΕ που αναπτύσσει την έρευνα με σκοπό την αύξηση της χρήσης υδρογόνου ως κλιματικά ουδέτερου καυσίμου για την παραγωγή τσιμέντου. Σημαντικός άξονάς του είναι η δημιουργία δικτύου συνεργασιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς και με παρόχους τεχνολογίας πράσινου υδρογόνου και ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, ενώ θα υπάρξουν δράσεις διάχυσης τεχνογνωσίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου, καθώς και ενημέρωσης για τους κοινωνικούς φορείς και άλλους συμ-μετόχους.

Το ΤΙΤΑΝ H2CEM εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων παραγωγής τσιμέντου και τη συμβολή στον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030.

Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας πολύ-περιφερειακός, ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με 114 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας την επιχειρησιακή βάση του στην Ελλάδα, όπου η μετοχή της μητρικής Εταιρίας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1912, αναπτύσσει σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική και εμπορική, σε 13 χώρες. Διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ