Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

12 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, προχώρησε στην οργάνωση και λειτουργία ενός Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες που έχει σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικότερης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, μέσω της πρόβλεψης των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα. Προς αυτήν την κατεύθυνση ο μηχανισμός διάγνωσης:

 • Αναδεικνύει τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη επιλεγμένων Τομέων της ελληνικής οικονομίας.
 • Προσεγγίζει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που εκτιμώνται ως κρίσιμες για τα σημαντικότερα επαγγέλματα, βάσεις της εξέλιξης κάθε Τομέα.
 • Διατυπώνει προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες.

Ο Μηχανισμός δραστηριοποιείται αναπτύσσοντας (3) βασικές λειτουργίες:

Τεκμηρίωση: Αφορά στη συγκέντρωση και επεξεργασία κυρίως δευτερογενών στοιχείων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις διαφαινόμενες τεχνολογικές, οικονομικές, ρυθμιστικές εξελίξεις και τάσεις σε επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και στην ανάλυση των επιπτώσεών τους στα σημαντικότερα επαγγέλματά τους, από πλευράς απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Επαλήθευση: Περιλαμβάνει τη συγκρότηση Ομάδων Εμπειρογνωμόνων και Στελεχών Επιχειρήσεων για κάθε εξεταζόμενο Τομέα και την πραγματοποίηση Εργαστηρίων, με στόχο την κριτική αποτίμηση και την επαλήθευση των αποτελεσμάτων των επιμέρους ενοτήτων/σταδίων της Λειτουργίας Τεκμηρίωσης. Στις Ομάδες συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εμπειρογνώμονες. Οι απόψεις και προτάσεις που διατυπώνονται ανατροφοδοτούν τη Λειτουργία Τεκμηρίωσης, προκειμένου τα τελικώς εξαγόμενα αποτελέσματα να συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Διαβούλευση: Είναι ο διάλογος και περιλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων επί των αποτελεσμάτων των προηγούμενων δύο Λειτουργιών με την ευρύτερη επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, τη δημόσια διοίκηση και άλλους κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς και την κατάθεση εκ μέρους τους απόψεων και προτάσεων. Αναλυτικότερη πληροφόρηση για το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες παρέχεται στους παρακάτω συνδέσμους:

1. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής: Τα κρίσιμα επαγγέλματα ως κινητήρες των αλλαγών στη νέα βιομηχανική πολιτική, Μάιος 2014.

2. Ενημερωτικά Δελτία για 8 Επιχειρηματικοί Τομείς

3. Ανάλυση δύο κρίσμων επαγγελμάτων

4. Εργαλεία διάγνωσης αναγκών στην Αγορά Εργασίας

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ