Βιώσιμη συμπεριληπτική ανάπτυξη και επιχειρηματικό περιβάλλον

Άρθρο κ. Μιχάλη Μητσόπουλου, Διευθυντή Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ, στον Ελεύθερο Τύπο

Την ώρα που η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει σειρά απανωτών και πρωτόγνωρων κρίσεων, που επιδρούν και στη χώρα μας, οι επιδόσεις της Ελλάδας συνεχίζουν να ξεπερνούν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους σε πολλές κρίσιμες διαστάσεις, όπως της ανάπτυξης. Όμως, παρά τη σημαντική προσπάθεια των τελευταίων ετών και τα απτά αποτελέσματα που αυτές έχουν φέρει, όπως αναγνωρίζονται σταθερά από διεθνείς εκθέσεις όπως του Economist Intelligence Unit, οι παθογένειες του παρελθόντος και η κληρονομιά της κρίσης συνεχίζουν να ορθώνουν ιδιαίτερες προκλήσεις για τη χώρα. Το γεγονός αυτό επιβάλλει, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τη σταθερή και συστηματική συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας πάντα με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την επίτευξη βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενός διεθνούς περιβάλλοντος με προκλήσεις και ενός εγχώριου περιβάλλοντος που συνδυάζει στοιχεία προόδου αλλά και την επιμονή ιδιαίτερων για τη χώρα προκλήσεων, κινούνται οι επενδύσεις, τόσο ημεδαπής όσο και αλλοδαπής προέλευσης, καθώς λόγω της προόδου των τελευταίων ετών πλέον διεθνείς επενδυτές αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως ελκυστικό προορισμό. Βλέπουμε, ότι οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τόσο παραδοσιακά πλεονεκτήματα της χώρας όσο και τις νέες δυνατότητες που δίνουν οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, για να σχεδιάσουν και να επενδύσουν σε πλήθος από διαφορετικά πεδία. Αυτά ξεκινούν από τον τουρισμό και τα ακίνητα και φτάνουν ως την αιχμή της ψηφιακής τεχνολογίας, την αναβάθμιση δικτύων επικοινωνίας, το εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα, την φαρμακευτική βιομηχανία,  την αγροδιατροφική αλυσίδα και τη βιομηχανία τροφίμων, την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, τον απαραίτητο για αυτήν εξοπλισμό και την ανάπτυξη και εγκαστάσταση συνοδευτικών τεχνολογιών καθώς  και άλλες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη μετάβαση, από τη διαχείριση αποβλήτων ως και νέες κρίσιμες για την οικονομία υποδομές.

Στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αυτός ο δυναμισμός των επενδύσεων σε σειρά κλάδων και δραστηριοτήτων συνοδεύεται πλέον, όλο και πιο ορατά,  από μια επιταχυνόμενη αποβιομηχάνιση και μετανάστευση παραγωγικών δραστηριοτήτων εκτός ΕΕ και εκτός της χώρας.  Αν και η ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων και η συρρίκνωση άλλων αποτελεί διαχρονικά στοιχείο της εξέλιξης κάθε δυναμικής οικονομίας, το γεγονός ότι τα «λουκέτα» αφορούν κρίσιμα στοιχεία του παραγωγικού ιστού, που όχι μόνο αποτελούν την βάση ανάπτυξης μεγάλου αριθμού δεξιοτήτων αλλά και κρίσιμα συστατικά στοιχεία αλυσίδων αξίας που συμβάλλουν στη στρατηγική ανεξαρτησία τόσο της Ευρώπης όσο και της χώρας μας, έχει ιδιαίτερη σημασία. Η τάση αυτή θα έπρεπε να οδηγήσει σε αξιολόγηση αυτής και τη λήψη διορθωτικών μέτρων, πριν οδηγηθούμε σε μια μη αναστρέψιμη αποσάθρωση κρίσιμων τμημάτων του παραγωγικού ιστού. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να εστιαστεί στους λόγους που κυρίως επικαλούνται οι μονάδες που αναστέλλουν ή διακόπτουν οριστικά τις δραστηριότητες τους και που αφορούν το μη ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, τις αδυναμίες σε υποδομές που σχετίζονται κυρίως με την ενεργειακή μετάβαση και τη γραφειοκρατία, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως βασικός λόγος υπονόμευσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ο ΣΕΒ συστηματικά και σταθερά υποβάλλει προτάσεις για τα ζητήματα αυτά καθώς πιστεύει ότι μέσω της υποβολής τεκμηριωμένων προτάσεων μπορεί να υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτεία, που έχει φυσικά τον τελικό λόγο στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ