Νέοι κανόνες για την προώθηση της επισκευής στην ΕΕ

Kωνσταντίνος Διαμαντούρος
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ στην BusinessEurope και την ΕΕ

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις – 28  Ιουνίου 2024

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα απορριφθέντα προϊόντα πολλές φορές είναι αγαθά τα οποία η ζωή τους θα μπορούσε να παραταθεί μέσω επισκευής αλλά συνήθως καταλήγουν πρόωρα στα σκουπίδια. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται κάθε χρόνο 261 εκατ. τόνοι ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 35 εκατ. τόνοι αποβλήτων.  Ταυτοχρόνως,  καταναλωτές χάνουν περίπου 12 δισ. ευρώ ετησίως αντικαθιστώντας προϊόντα που θα μπορούσαν να επισκευάζουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το Μάρτιο 2023 νέους κοινούς κανόνες για την προώθηση της επισκευής των αγαθών. Έπειτα από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της ΕΕ έδωσε στις 30 Μάϊου την τελική έγκριση για τους νέους κανόνες οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα κύρια σημεία:

1.Υποχρέωση επισκευής: εντός της περιόδου εγγύησης, οι κατασκευαστές θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στους καταναλωτές γρήγορες και οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες κατασκευής και να τους ενημερώνουν για τα δικαιώματά τους. Μάλιστα, η διάρκεια της εγγύησης θα παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος όταν ένα προϊόν επισκευάζεται εντός της εγγύησης.    Μετά το πέρας της εγγύησης,  οι κατασκευαστές θα συνεχίσουν να έχουν υποχρέωση να επισκευάζουν ορισμένες κοινές οικιακές συσκευές που είναι ήδη τεχνικά επισκευάσιμες βάσει ευρωπαϊκού δικαίου, όπως τα πλυντήρια ρούχων, οι ηλεκτρικές σκούπες, ακόμη και τα έξυπνα τηλέφωνα.   Τέλος, οι καταναλωτές θα έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν δανεική συσκευή για όσο διάστημα επισκευάζεται η δική τους

2.Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις υπηρεσίες επισκευής: oι κατασκευαστές θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών τιμών των συνηθέστερων επισκευών. Για τη διευκόλυνση των διαδικασιών επισκευής, θα δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα όπου  θα είναι διαθέσιμα καταστήματα υπηρεσιών επισκευής, πώλησης ανακατασκευασμένων προϊόντων, αγοράς ελαττωματικών προϊόντων και τοπικές πρωτοβουλίες, όπως κοινοτικά εργαστήρια επισκευών ή «repair café».

3.Πλαίσιο προώθησης της αγοράς επισκευών: οι κατασκευαστές δεν θα μπορούν να επιβάλλουν συμβατικούς ή άλλους φραγμούς για την επισκευή που σχετίζονται με το υλικό ή το λογισμικό, όπως πχ. η παρεμπόδιση της χρήσης μεταχειρισμένων, συμβατών και 3D εκτυπωμένων ανταλλακτικών από ανεξάρτητους επισκευαστές

4.Πρακτικά μέτρα για τη στήριξη της επισκευής: τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να προωθήσουν τουλάχιστον ένα μέτρο στήριξης των επισκευών, όπως πχ. η διάθεση κουπονιών και επιδοτήσεων για επισκευές, η διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών, η παροχή μαθημάτων επισκευής και η στήριξη σε τοπικές πρωτοβουλίες για την επισκευή αγαθών.

Τα κράτη μέλη έχουν 24 μήνες να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αποφέρει 4,8 δισ. ευρώ σε ανάπτυξη και επενδύσεις στην ΕΕ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Οδηγία πιέστε εδώ

 

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ