H βιομηχανία βασικός πυλώνας για ένα βιώσιμο και παραγωγικό μέλλον

16 Νοεμβρίου 2023 | Άρθρα & Συνεντεύξεις
Θεματικές: Βιομηχανία

Άρθρο κ. Δημήτρη Βέργαδου,  Διευθυντή Τομέα ΜΜΕ & Ενημέρωσης του ΣΕΒ, στην Libre 

Η βιομηχανία αποτελεί πυλώνα ανθεκτικότητας και ανάπτυξης κάθε σύγχρονης οικονομίας, με πολλαπλά και πολύ-επίπεδα οφέλη για όλη την κοινωνία. Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται  από την ανάλυση των δεδομένων της οικονομίας: Οι χώρες που είχαν αναπτύξει μια ισχυρή παραγωγική βάση ανέκαμψαν ταχύτερα από τις αλλεπάλληλες  δημοσιονομικές κρίσεις και την λαίλαπα της πανδημίας ενώ και σήμερα, που κυριαρχούν γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, η συστηματική ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και κρίσιμων προϊόντων παράγει κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική η τεκμηριωμένη ανάλυση που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΕΒ, στην πορεία για το βιομηχανικό του συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 9 Οκτωβρίου, και στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι επιχειρηματίες και στελέχη από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σύμφωνα, με τα συμπεράσματα της μελέτης, σε σχέση με το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της βιομηχανίας, η βιομηχανία κρατάει ζωντανή την περιφέρεια· επενδύει στους εργαζόμενους και στη διαρκή τους εξέλιξη· δίνει στους νέους σταθερές δουλειές· προσφέρει αρωγή σε κάθε γωνιά της χώρας, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης· συμβάλλει κρίσιμα στα δημόσια έσοδα· και  είναι το θεμέλιο των εξαγωγών και της βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου, καλύπτοντας το 90% των εξαγωγών αγαθών.

Η βιομηχανία  επίσης καινοτομεί, έχοντα διπλασιάσει τα τελευταία 10 χρόνια τις δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη  και επενδύει σοβαρά -συχνά πριν από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας- με €38 δισ. συνολικών επενδύσεων.  Επίσης, πρωτοπορεί στην συλλογική προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα, με μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πάνω από 40%, καθώς στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με πράσινα χαρακτηριστικά.

Ακόμη, η βιομηχανία έχει μεγάλη αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη οικονομία με σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα: Για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ, προστίθενται συνολικά €2,8 στο ΑΕΠ, ενώ για κάθε νέα θέση εργασίας η απασχόληση συνολικά στη χώρα αυξάνεται κατά 3,5 θέσεις εργασίας.  Με βάση όσα παρουσίασε στο βιομηχανικό συνέδριο ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, η ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια πέτυχε να δημιουργήσει 117.000 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνοντας άνοδο άνω του 30%, τη μεγαλύτερη στην ΕΕ.  Αυτό σημαίνει ότι αύξησε την συνολική απασχόληση στη χώρα κατά 410.00 εργαζόμενους.

Η ελληνική βιομηχανία σήμερα περνά σε μία νέα εποχή, όπου δομικές αλλαγές μετασχηματίζουν τα διεθνή παραγωγικά οικοσυστήματα και δημιουργούνται επιτακτικές προκλήσεις, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες των διεθνών δικτύων παραγωγής, σε τομείς στους οποίους η Ευρώπη αναζητεί τη στρατηγική της αυτονομία.  Παρά τις δυσκολίες, υπάρχει λόγος για αισιοδοξία αφού, όπως το έθεσε χαρακτηριστικά στο βιομηχανικό συνέδριο ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος της VIOHALCO, διαθέτουμε σήμερα εθνικούς πρωταθλητές που αποδεικνύουν ότι υπάρχει έδαφος για επενδύσεις και εξαγωγές. Ενδεικτικό παράδειγμα, σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Τρύφων της ELPEN, είναι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία  αποτελεί επενδυτικό και παραγωγικό τομέα, με την Ελλάδα να έχει 45 εργοστάσια σε σύνολο 450 σε όλη την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος επισήμανε στο συνέδριο ότι έχουμε την ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσουμε τις επιτυχίες των τελευταίων ετών, οι οποίες έχουν βελτιώσει τη θελκτικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό, παρά τις πολλές εξωγενείς προκλήσεις. Ο κ. Παπαλεξόπουλος ενίσχυσε τις γραμμές αισιοδοξίας για τη χώρα, σταθμίζοντας τρεις παράγοντες: 1) την πορεία προς την ενεργειακή αυτονομία εφόσον προχωρήσουν οι απαραίτητες επενδύσεις· 2) την καινοτομία και το ιδιαίτερα δυναμικό οικοσύστημα που διαμορφώνεται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τη συνεργασία με τα ΑΕΙ και τη βιομηχανία να συνεργάζονται· και 3) τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που δημιουργεί ο επαναπροσδιορισμός των αλυσίδων αξίας.

Για τη βιομηχανία του μέλλοντος έχει σημασία να συμφωνήσουμε όχι μόνο στο «τι» πρέπει να γίνει, αλλά κυρίως στο «πώς». Χρειαζόμαστε εθνική συνεννόηση, ένα κοινωνικό συμβόλαιο  μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της πολιτείας για μεγαλύτερη ευελιξία -όπως το σκιαγράφησε ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος- και μια συνεκτική βιομηχανική στρατηγική.  Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προτείνει ένα μεταρρυθμιστικό υπόδειγμα που στηρίζεται σε 7 άξονες–τομές, οι οποίοι είναι: η  παραγωγική μεγέθυνση των επιχειρήσεων· η ενίσχυση των επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εγχώριο αποτύπωμα και δουλειές· η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πράσινη μετάβαση με διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας· ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας και ένα άλμα μπροστά στην ανάπτυξη ταλέντου· η ισότητα στην εργασία, χωρίς αποκλεισμούς με ανάδειξη του πλούτου ιδεών που φέρνει κάθε εργαζόμενη/ος· και η δομική μείωση της γραφειοκρατίας.

Ειδικά για την μείωση της γραφειοκρατίας προτείνεται ότι κανένας νόμος για τη βιομηχανία δεν θα πρέπει να ψηφίζεται αν προσθέτει περισσότερη γραφειοκρατία από ό,τι αφαιρεί. Τέλος,  προτάσσεται η έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που απαιτεί νέα λογική στο σχεδιασμό των υποδομών, αλλά και νέες διαδικασίες πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Με την υλοποίηση των προτάσεων του ΣΕΒ η βιομηχανία μπορεί να παραμείνει ένας βασικός πυλώνας της χώρας για ένα βιώσιμο και παραγωγικό μέλλον.

 

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ