Έκθεση Λέτα: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μέσω της διεύρυνσης της ενιαίας αγοράς

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος
Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην BusinessEurope και την ΕΕ

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις – 30 Απριλίου 2024

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Ενρίκο Λέτα, παρουσίασε στις 18.04 κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της ΕΕ την ειδική έκθεση με τίτλο «Much More Than A Market» σχετικά με το μέλλον της ενιαίας αγοράς.

Η έκθεση Λέτα εστιάζει στην ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς προκειμένου η ΕΕ να μην υπολείπεται ανταγωνιστικότητας απέναντι στις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία και άλλες αναδυόμενες αγορές. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι η ενιαία αγορά που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων εντός της ΕΕ  πρέπει να κάνει τις απαραίτητες τομές ώστε να να μπορεί η ΕΕ να ανταποκριθεί στην σημερινή γεωπολιτική και οικονομική  πραγματικότητα.  Στη πράξη, αυτό σημαίνει περαιτέρω ενοποίηση στους τομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, της καθαρής τεχνολογίας και της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Η έκθεση βασίζεται σε τρία βασικά ζητήματα που θα τεθούν στο επίκεντρο λήψης αποφάσεων της ΕΕ την επόμενη δεκαετία: α) πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, β) συνέχιση της διεύρυνσης και γ) ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές συστάσεις της έκθεσης. Ειδικότερα:

 1. Κινητοποίηση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση και υποστήριξη της δίδυμης μετάβασης:
 • περαιτέρω ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς με τη δημιουργία μιας Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων
 • μεταρρύθμιση του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων, με αυστηρότερη επιβολή των κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο και «σταδιακή επέκταση της χρηματοδοτικής στήριξης σε επίπεδο ΕΕ». Δημιουργία μηχανισμού συνεισφοράς στις κρατικές ενισχύσεις, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν μέρος της εθνικής χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών της ΕΕ
 • περαιτέρω χρήση και ανάπτυξη του ΣΕΚΕΕ (Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος)
 • επέκταση της αγοράς δημόσιων συμβάσεων και εστίαση στις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας, ιδίως στις πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες.
 • μετατροπή της ενιαίας αγοράς σε «μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά» που υποστηρίζεται από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
 1. Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου:
 • ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης στην ενιαία αγορά με σκοπό την αναζωογόνηση ορισμένων τομέων, όπως ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης·
 • αναγνώριση της ανάγκης να υπάρξει ενοποίηση της αγοράς σε στρατηγικούς κλάδους ώστε να μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να καθίστανται ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο και παροχή δυνατοτήτων στις επιχειρήσεις της ΕΕ να επεκταθούν εντός της ενιαίας αγοράς·
 • θέσπιση ευρωπαϊκού κώδικα δικαίου των επιχειρήσεων
 • δημιουργία κοινής αγοράς για τη βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας
 1. Δημιουργία νέας ενιαίας αγοράς για όλους τους ευρωπαίους πολίτες:
 • παράλληλα με τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, διασφάλιση της «ελευθερίας παραμονής», μέσω της παροχής θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας καθώς και διασφάλισης προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
 • ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς με κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, προώθηση της ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς, διασφάλιση δίκαιων ευκαιριών και δικαιωμάτων των εργαζομένων και κοινωνική προστασία για όλους
 • θέσπιση μόνιμης Διάσκεψης Πολιτών (σύμφωνα με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης).
 1. Απλοποίηση κανονιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις:
 • απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και μείωση της γραφειοκρατίας
 • χρήση νομικής βάσης της ενιαίας αγοράς όσον αφορά στις νομοθετικές προτάσεις και προτεραιότητα στη χρήση κανονισμών, κατά τη διαμόρφωση των κανόνων της ενιαίας αγοράς, έναντι της χρήσης οδηγιών.

Όσον αφορά στον τομέα της ενέργειας η έκθεση συστήνει: α) τη διεξαγωγή διασυνοριακών δημοπρασιών για πρόσθετη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), β) την επανεξέταση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου και τη συνακόλουθη λήψη προληπτικών μέτρων, ενώ προειδοποιεί για τις αναδυόμενες εξαρτήσεις από τα πυρηνικά καύσιμα και γ) τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού «Παράδοσης καθαρής ενέργειας». Τέλος στον τομέα των τεχνολογιών συστήνει μέτρα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

 Αναζητήστε εδώ το πλήρες κείμενο της έκθεσης.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ