Δράσεις που ενισχύουν το εξαγωγικό δυναμικό

 Άρθρο κας Βίκυς Μακρυγιάννη, Διευθύντριας του Τομέα Διεθνών Σχέσεων & Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΣΕΒ, στο Βήμα

Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η εξωστρέφεια αποτελεί μια από τις βασικές σταθερές ανάπτυξης της σύγχρονης επιχειρηματικότητας που  αναδεικνύει συγχρόνως την ανθεκτικότητα και τον κομβικό ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας. Συμβάλλει στα δημόσια έσοδα, δημιουργεί καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και προωθεί την ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών επενδύσεων.

Ένα από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά της όμως, είναι ότι στηρίζεται  σε διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα, μετατρέποντάς την σε οχυρό βιωσιμότητας, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την ίδια την οικονομία. Ας μην ξεχνάμε ότι σε περιόδους οικονομικής εσωτερικής κρίσης, οι εξαγωγές υπήρξαν μονόδρομος.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι διεθνείς εξελίξεις τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι κρίσεις  αλληλοκαλύπτονται, όπως συμβαίνει με τα μέτωπα στην Ουκρανία, στη Γάζα και στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό έχει εν μέρει επηρεάσει και τις εξαγωγές μας, οι οποίες μετά από μία ιδιαίτερα δυναμική δεκαετία, όπου πλησίασαν τα 51 δισ. ευρώ το 2023 -καταγράφοντας το δεύτερο ιστορικό υψηλό μετά το 2022- παρατηρήθηκε μείωση στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, σε σύγκριση με το 2022.

Για αυτό το λόγο, η μέχρι σήμερα θετική εξέλιξη των εξαγωγών δεν επιτρέπει εφησυχασμούς. Στο σημερινό  ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, ο ΣΕΒ καλείται να συνεχίσει να ενισχύει την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί και όχι μόνο να διαφυλάξει, αλλά και να προωθήσει περαιτέρω την εξαγωγικό τους απότυπωμα .

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών του ΣΕΒ, που στηρίζουν καθημερινά και διαχρονικά τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους, την τοποθεσία τους, την εξαγωγική τους εμπειρία, τους εξαγωγικούς τους στόχους και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, προσαρμόζουμε τακτικά τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες αυτές.

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναπτύξει ο ΣΕΒ για την εξωστρέφεια, και οι οποίες απευθύνονται κυρίως στις ΜμΕ, περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των εξαγωγικών στελεχών, την παροχή στρατηγικής πληροφόρησης για αγορές-στόχους, τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και την επίλυση έκτακτων εξαγωγικών θεμάτων.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, μέσα από τη συστηματική διοργάνωση ψηφιακών εργαστηρίων, επιτυχημένα στελέχη της αγοράς και ακαδημαϊκοί, ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για θέματα εσωτερικής οργάνωσης, εξαγωγικής στρατηγικής και επιτυχημένων πρακτικών. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε στελέχη εταιρειών, τα οποία ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Το διάστημα 2020-2024 διοργανώσαμε 15 εργαστήρια και εκπαιδεύσαμε περισσότερα από 1.400 στελέχη από ΜμΕ όλων των κλάδων.

Παράλληλα, ο ΣΕΒ έχει συνάψει συνεργασία με τον όμιλο Fitch και το ExportGate της Eurobank, για να προσφέρει εις βάθος πληροφόρηση, μέσω γενικών και κλαδικών μελετών, για σημαντικές αγορές-στόχους που ενδιαφέρουν τους Έλληνες εξαγωγείς. Στις μελέτες περιλαμβάνονται σημαντικά οικονομικά στοιχεία, οι παγκόσμιες τάσεις ανά κλάδο, καθώς και σημαντικά έργα υποδομών, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν ελληνικές εταιρίες ανά την υφήλιο. Για το ίδιο διάστημα εκπονήσαμε 53 σημειώματα και κλαδικές μελέτες για αγορές-στόχους για τα μέλη μας.

Ταυτόχρονα, ο ΣΕΒ επικεντρώνεται στις υπηρεσίες δικτύωσης και στις επιχειρηματικές συνεργασίες που θα καταλήξουν σε εμπορικές συμφωνίες. Τα τελευταία χρόνια, συνεργαστήκαμε στενά με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους υπόλοιπους εξαγωγικούς φορείς της χώρας (ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ, Enterprise Greece) για τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και συναντήσεις Β2Β, με στόχο την προώθηση των εξαγωγών. Ο κοινός προγραμματισμός των επισκέψεων, ο συντονισμός και η ουσιαστική συνδρομή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου έχουν φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες δικτύωσης περιλαμβάνουν ενημερωτικές ημερίδες, για τις προοπτικές, τις εξαγωγικές διαδικασίες και τις εμπορικές πρακτικές σε χώρες – στόχους. επιχειρηματικές αποστολές, με βάση τις ανάγκες των μελών των ΣΕΒ, υποδοχή επιχειρηματικών αντιπροσωπειών από το εξωτερικό, B2B συναντήσεις, καθώς και ανίχνευση εξαγωγικών ευκαιριών σε επιλεγμένες χώρες – στόχους, μέσω του διεθνούς δικτύου του ΣΕΒ. Την τελευταία τετραετία διοργανώσαμε 14 αποστολές εντός και εκτός Ελλάδας (σε χώρες όπως η Σερβία, η Ρουμανία και η Σαουδική Αραβία). Τα μέλη μας πραγματοποίησαν πάνω από 450 Β2Β συναντήσεις, μεγάλο ποσοστό των οποίων κατέληξε σε εμπορικές συμφωνίες.

Επιπλέον,  ο ΣΕΒ προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ολοκληρωμένου Help Desk στις επιχειρήσεις-μέλη του. Το Help Desk παρέχει ad hoc πληροφόρηση για οικονομικά στοιχεία εξαγωγών,  καταλόγους με μεγάλα έργα στο στάδιο του σχεδιασμού, προβλέψεις και προοπτικές ανά κλάδο, στοιχεία γενικού ανταγωνισμού κ.ά., καθώς και επίλυση τρεχόντων εξαγωγικών προβλημάτων, όπως διευκόλυνση και διαμεσολάβηση για τις θεωρήσεις εισόδου, άδειες εξαγωγής, δασμολογικά και μη εμπόδια εισόδου σε αγορά στόχο, απαγόρευση εξαγωγής σε τρίτες χώρες κ.ά. Μόνο για το 2024, προχωρήσαμε στην επίλυση 30 ζητημάτων, που απασχόλησαν τα μέλη μας κατά την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Την τρέχουσα περίοδο, οι υπηρεσίες ExportReady του ΣΕΒ ανέδειξαν τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες μπορούν να δώσουν ισχυρές εξαγωγικές προοπτικές. Η πρώτη αφορά  τις μεγάλες αγορές με παραδοσιακούς δεσμούς με την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ κεφαλοποιεί τις διεθνείς διασυνδέσεις του και βοηθά τα μέλη του να διευρύνουν το εμπορικό αποτύπωμά τους σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και τα δυτικά Βαλκάνια.

Ο αραβικός κόσμος ήταν ο δεύτερος στόχος του ExportReady. Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την ταχύτατη ενεργοποίηση του επιχειρηματικού συμβουλίου Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, ήδη, δημιουργεί εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες, σε μία αγορά με τεράστιες δυνατότητες για τα ελληνικά προϊόντα. Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν προχωρήσει σε μεγάλο αριθμό εμπορικών συμφωνιών, ενώ η επόμενη επιχειρηματική συνάντηση προγραμματίζεται τον Ιούλιο στην Αθήνα.

Τρίτος στόχος παραμένουν οι αναδυόμενες αγορές της Ν.Α. Ασίας και της Υποσαχάριας Αφρικής. Οι δύο αυτές περιοχές, είναι ιδανικές για τους Έλληνες εξαγωγείς. Έχουν συνεχή οικονομική άνθηση, πολλά κατασκευαστικά έργα, νέο σε ηλικία πληθυσμό και μια μεσαία τάξη με διαρκώς αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι οι επιχειρήσεις και δη οι ΜμΕ, μέσα σε ένα τόσο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, διατηρούν αμείωτη την εξαγωγική τους δυναμική, αποδεικνύοντας τον υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να βρίσκουν διεξόδους είτε σε νέες αγορές, είτε διεκδικώντας μεγαλύτερα μερίδια στις παραδοσιακές αγορές.  Το πλέγμα υπηρεσιών ExportReady του ΣΕΒ βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν εκείνες τις εξαγωγικές ικανότητες που θα τις φέρουν πολύ κοντά σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ